قطعه فیلم های تاریخی

تخریب لیدییتسه

در ماه مه 1942، مبارزان جنبش مقاومت چک، راینهارد هایدریش- فرماندار موقت کشور تحت الحمایه بوهميا و موراویا- را در کمین گاهی نزدیک به پراگ مورد حمله قرار دادند. هایدریش در 4 ژوئن 1942 در اثر جراحات وارده جان سپرد. در حمله ای تلافی جویانه، آلمان ها دهکده لیدییتسه رادر 9 ژوئن 1942 از بین بردند. آلمان ها تمام مردان این دهکده را تيرباران كردند و بيشتر زنان و کودکان را به اردوگاه های موجود در آلمان تبعيد كردند. این قطعه فیلم، خانه های ویران شده و مقامات آلمانی را در حال بازرسی بقایای دهکده نشان می دهد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Narodni Filmovy Archiv
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.