قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی آشويتس

نيروهای شوروی در ژانويه 1945 وارد اردوگاه مرگ آشويتس شدند و هزاران زندانی بيمار و از توان افتاده را آزاد كردند. اين قطعه فيلم نظامی شوروی اندكی پس از آزادسازی اردوگاه گرفته شده است. اين فيلم پزشکان شوروی را در حال معاینه قربانیان آزمایش های عقيم سازی، تزريق مواد سمی و پيوندهای پوستی نشان می دهد.

نسخه كامل

پاهای كودكان دچار سرمازدگی شده بود. آلمانی ها كودكان را به مدت 12 ساعت در یخبندان رها كرده بودند. اين کودکان برای آزمایش موادی كه موجب نازايی می شد، مورد استفاده پزشکان فاشیست قرار می گرفتند. به اين زن جوان مواد سمی تزريق شده بود. اسپوی مجارستانی [ph] و باردی فرانسوی [ph] تحت عمل جراحی پلاستيك اجباری قرار گرفته بودند.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

اشتراک