قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی داخائو

اردوگاه کار اجباری داخائو، در شمال غربی مونیخ در آلمان، اولین اردوگاه رسمی بود که توسط نازی ها در 1933 دایر شد. حدود دوازده سال بعد، در 29 آوریل 1945، نیروهای مسلح ایالات متحده این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان حدود 30 هزار زندانی گرسنه در اردوگاه بودند. در اینجا، سربازان ارتش هفتم ایالات متحده از شرایط اردوگاه مدرک تهیه می کنند. آنها همچنین از افراد غیرنظامی آلمانی می خواهند تا از اردوگاه دیدن کرده و جنایات سبعانه نازی ها را از نزدیک مشاهده کنند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک