قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی داخائو

اردوگاه کار اجباری داخائو، در شمال غربی مونیخ در آلمان، اولین اردوگاه رسمی بود که توسط نازی ها در 1933 دایر شد. حدود دوازده سال بعد، در 29 آوریل 1945، نیروهای مسلح ایالات متحده این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان حدود 30 هزار زندانی گرسنه در اردوگاه بودند. در اینجا، سربازان ارتش هفتم ایالات متحده از شرایط اردوگاه مدرک تهیه می کنند. آنها همچنین از افراد غیرنظامی آلمانی می خواهند تا از اردوگاه دیدن کرده و جنایات سبعانه نازی ها را از نزدیک مشاهده کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.