قطعه فیلم های تاریخی

واکنش افراد به نمایش فيلم در نورنبرگ

فيلم "اردوگاه های کار اجباری نازی ها" در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه به نمايش درآمد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد. اين فيلم که هنگام آزادسازی اردوگاه های کار اجباری توسط نيروهای متفقين تهیه شده بود، در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه به نمایش درآمد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد. در این قطعه کوتاه، واکنش متهمان و ديگر افراد حاضر در سالن دادگاه پس از نمايش فيلم نشان داده شده است.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک