قطعه فیلم های تاریخی

واکنش افراد به نمایش فيلم در نورنبرگ

فيلم "اردوگاه های کار اجباری نازی ها" در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه به نمايش درآمد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد. اين فيلم که هنگام آزادسازی اردوگاه های کار اجباری توسط نيروهای متفقين تهیه شده بود، در 29 نوامبر 1945 در سالن دادگاه به نمایش درآمد و به عنوان مدرک در محاکمه ثبت شد. در این قطعه کوتاه، واکنش متهمان و ديگر افراد حاضر در سالن دادگاه پس از نمايش فيلم نشان داده شده است.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.