قطعه فیلم های تاریخی

اردوگاه کولی‌ها در اسلونی

آلمان و متحدینش در آوریل ۱۹۴۱ به یوگسلاوی حمله کردند. احتمالاً آلمانی‌ها این فیلم را پس از اشغال جنوب اسلونی، در سال ۱۹۴۳ به دنبال صلح موقت ایتالیا تصویربرداری کرده‌اند. این فیلم در آرشیوهای اوستاشا (حزب فاشیست کرواسی) پس از جنگ جهانی دوم یافت شد و شرایط زندگی محنت باری را نشان می‌دهد که کولی ها در شمال یوگسلاوی اشغالی متحمل می‌شدند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • Jugoslovenka Kinoteka

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.