آبرام کیسیلنیچکی  Abram Kisielnicki

آبرام کیسیلنیچکی Abram Kisielnicki

تاریخ تولد: 1918

Unknown

آبرام بزرگترین فرزند یک خانواده‌ی یهودی بود که صاحب سه فرزند بودند و در ۳۵ مایلی شرق ورشو در شهر کوچک کالوشین زندگی می‌کردند. بیشتر جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. پدر آبرام صاحب یک مغازه عمده فروشی خواربار، یک رستوران و یک پمپ بنزین بود که تمام آنها در جاده اصلی و پر رفت و آمدی قرار داشتند. آبرام در یک مدرسه ابتدایی دولتی درس می خواند و همچنین تحت تعالیم مذهبی قرار می‌گرفت.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که آلمانی‌ها به هلند حمله کردند، من ۲۱ ساله بودم. من، پدر و برادرم، مایلیخ Majlech، به سمت شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی فرار کردیم چون می ترسیدیم آلمانی‌ها ما را به بیگاری بفرستند. هنگامی که شنیدیم نیروهای آلمانی مشغول جنگ با سربازان لهستانی در کالوشین شده‌اند و شهرمان هدف بمباران شدید قرار گرفته است، مجبور شدیم به خانه برگردیم که ببینیم آیا مادر و خواهرم، خی سورا Chaie Sura در امان هستند یا نه.

۱۹۴۰-۴۴: هنگامی که آلمانی‌ها وارد کالوشین شدند، خانه‌ی ما که در اطراف شهر قرار داشت، بمباران نشده بود و مادر و خواهرم، خی سورا سالم بودند. شهردار شهر که تحت فرمان نازی‌ها کار می‌کرد، ۱۰ نفر از جمله پدرم را به عضویت شورای یهودیان درآورد. پدرم من را به عنوان یکی از اعضای نیروی پلیس یهودیان انتخاب کرد. کار من این بود که نظم را در گتوی یهودیان برقرار کنم و اطمینان حاصل کنم که همه مقررات حکومت نظامی را رعایت می کنند.

آبرام در اواخر سال ۱۹۴۲ به ورشو فرار کرد. او در ماه مه ۱۹۴۳ به اردوگاهی در مایدانک Majdanek و سپس به اسکارژیسکو Skarzysko و بوخنوالد تبعید شد. او بعد از جنگ، به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.