آلفرد (فریدل) کراکائر Alfred (Fredl) Krakauer

آلفرد (فریدل) کراکائر Alfred (Fredl) Krakauer

تاریخ تولد: ۲۵ مهٔ ۱۹۱۱

هودونین, Hodonin چکسلواکی

آلفرد پنجمین فرزند از شش فرزند یک خانواده یهودی در شهر کوچکی در موراویا بود. پدرش در آنجا یک فروشگاه لباس و خرازی داشت. خانواده کراکائر به هر دو زبان چک و آلمانی در خانه صحبت می کردند. در سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰، آلفرد پس از فارغ التحصیلی از مدرسه متوسطه به ارتش چکسلواکی پیوست. او به اسکی علاقه داشت و همچنین بازیکن تیم فوتبال یهودی مکابی بود.

۱۹۳۳-۳۹: آلفرد در ۱۹۳۴ از دانشکده صنعتی پراگ، در رشته‌ی هنر فارغ التحصیل شد. او گرافیست شد و تصمیم گرفت به علت فرهنگ و فرصت های اقتصادی، در پراگ بماند. او در پراگ با بدریسکا آشنا شد و ازدواج کرد. در مارس ۱۹۳۹، آلمان ها بوهمیا و موراویا را اشغال کردند. از آنجا که آلفرد یهودی بود از کار اخراج شد.

۱۹۴۰-۴۴: پسر آلفرد و بدریسکا، توماس در دومین سال اشغال آلمان به دنیا آمد. آلفرد به کار اجباری تعمیر راه گمارده شد. در سال ۱۹۴۳ به آنها دستور داده شد که خود را به ایستگاه راه آهن معرفی کنند تا به گتوی ترزین اشتاد Theresienstadt تبعید شوند. خانواده‌ی کراکائر دستور را اجرا کردند. در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۴، آلفرد، بدریسکا و توماس به آشویتس تبعید شدند. آلفرد برای انجام کار اجباری انتخاب شد. همسرش و پسرش با گاز کشته شدند.

در مارس ۱۹۴۵ آلفرد به علت ذات الریه در اردوگاه کار اجباری در مرکز آلمان درگذشت. او ۳۳ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.