بنو هلمر  Beno Helmer

بنو هلمر Beno Helmer

تاریخ تولد: ۲۱ اوت ۱۹۲۳

ِتپلیسه-شانُف, Teplice-Sanov چكسلواكی

بنو بزرگترین از سه فرزند خانواده‌ای یهودی بود. مادرش اصلیتی اتریشی داشت که بعد از جنگ جهانی اول به چکسلواکی آمده و پدرش یک یهودی سوئدی بود که برای پیدا کردن کار به آنجا آمده و تاجری موفق شده بود. خانه‌ی خانواده‌ی آلمانی زبان هلمر همیشه پر از مهمان بود. هر روز تعدادی از دانش آموزان آکادمی خاخامی محلی برای صرف غذا به خانواده ملحق می‌شدند.

۱۹۳۳-۳۹: پدر و مادرم برای دروران دبیرستان من را به بوداپست فرستادند. مدتی بعد به دلیل استعدادم در زبان، کار جانبی در بازیگری پیدا کردم. در هر صحنه‌ای که به دو زبان آلمانی و مجارستانی فیلم برداری می‌شد، من به دلیل تسلطم به هر دو زبان، همیشه روی صحنه بودم. بعد از فرار والدینم به بوداپست برای در امان ماندن از تهاجم نازی‌ها، آنها سعی کردند به یکی از مقامات مجارستانی برای کمک به ما رشوه دهند. اما این کار نتیجه معکوس داشت. ما به لهستان تبعید شدیم و من در نهایت، قبل از گسترش جنگ به لودز رفتم.

۱۹۴۰-۴۴: ما همیشه در گتوهای لودز گرسنه بودیم. مردم در اطرافمان می‌مردند. در گتو من با ماهیتابه چاه فاضلاب می‌کندم. یک روز نازی‌ها ما را به خانه‌ای بردند. آنها ما را به صورت نیم دایره به صف کردند. یکی از خانم‌ها بچه داشت. یکی از نازی‌ها پرسید «این بچه‌ی کیست؟» مادر وحشت زده نگفت که بچه مال اوست. او بچه را از پاهایش گرفت و به قصد کشت، محکم به دیوار زد. مادر که از ترس فلج شده بود فقط نگاه می‌کرد گویا بچه مال کس دیگری بود.

بنو از گتوی ترزین اشتاد و اردوگاه‌های آشویتس و بوخنوالد جان سالم بدر برد. بعد از جنگ او به ردیابی کردن جنایتکاران جنگی در اروپا کمک کرد. در سال ۱۹۴۷ بنو در ایالات متحده ساکن شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.