سیسیلی کلاین پولاک Cecilie Klein-Pollack

سیسیلی کلاین پولاک Cecilie Klein-Pollack

تاریخ تولد: ۱۳ آوریل ۱۹۲۵

یاسینیا, چکسلواکی

سیسیلی در میان شش فرزند یک خانواده‌ی یهودی و مذهبی، جوانترین آنها بود. آنها در شهر یاسینیای چکسلواکی زندگی می‌کردند. پدرش لهستانی بود و به صورت خصوصی، ریاضی و آلمانی تدریس می‌کرد. خانواده‌ی آنها یک فروشگاه مواد غذایی کوچک داشتند که مادر سیسیلی آن را می‌گرداند.

۱۹۳۳-۳۹: پدرم در سال ۱۹۳۴ وقتی ۹ ساله بودم فوت کرد. در مارس ۱۹۳۹ مجارستان هوادار آلمان نازی، منطقه‌ای از چکسلواکی را که ما در آن زندگی می‌کردیم به خاک خود افزود. یک روز، زمانی که به خانه رسیدم متوجه شدم که مادر و خواهرم دستگیر شده‌ و در بوداپست زندانی شده‌اند. شهروندی چک را از ما گرفتند و ما به عنوان «لهستانی» دسته بندی شدیم. بعد مطلع شدیم که قرار است به لهستان تبعید شویم. مادرم با التماس موفق شد برای من و یکی از خواهرهایم و خودش شش ماه مهلت بگیرد.

۱۹۴۰-۴۴: ما در در حالیکه هویتمان را پنهان می‌کردیم در مجارستان ماندیم. در مارس ۱۹۴۴ آلمانی‌ها مجارستان را اشغال کردند و ما همراه با یهودیان مجارستانی به آشویتس تبعید شدیم. به محض رسیدنمان، به من و خواهرم دستور داده شد که لخت شویم و لباس‌هایمان را تحویل دهیم. تمام موهایمان را از سر تا پا اصلاح کردند، ما را به سمت دوش‌ها راندند و ابتدا روی ما آب داغ و سپس آب یخ ریختند. سپس لباس‌های کهنه‌ای برای پوشیدن به سویمان پرتاب شد. بیرون از آنجا دودی در هوا بود و بوی به شدت زننده‌ای می‌آمد. به ما گفتند «آنها مادرها، خواهرها و پدرانتان هستند. دارند آنها را می‌سوزانند.»

در بهار ۱۹۴۴، سیسیلی از آشویتس به اولین اردوگاه از چندین اردوگاه کار اجباری دیگر فرستاده شد. وی در بهار ۱۹۴۵، توسط ارتش شوروی آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.