هاوا هرنیاک بیبر  Chava Cherniak Biber

هاوا هرنیاک بیبر Chava Cherniak Biber

تاریخ تولد: April 20, 1916

هِلم, لهستان

زمانی که هاوا ۲ سالش بود، مادرش مرد. او نزد پدربزرگش که در روستای ماتسیوف، عالم مذهبی بود رفت. همسر دوم پدربزرگش او را به گرمی پذیرفت . هاوا پس از تحصیل در یک مدرسه دولتی لهستانی، به یک مدرسه روزانه یهودی رفت. هنگامی که نوجوان بود، همسر پدر‌بزرگش فوت کرد و هاوا تا زمانی‌که او ازدواج کرد، مدیریت خانه‌‌اش را به عهده داشت.

۱۹۳۳-۳۹: سومین همسر پدربزرگم زن مهربانی نبود. پس از آمدن او، می خواستم مستقل شوم و کاری یاد بگیرم اما پدربزرگم مخالف بود. من خود را مشغول فعالیت‌های جوانان در یک سازمان صهیونیستی کردم و در آنجا با یاکوف بیبر آشنا شدم و در ۱۹۳۹ با او ازدواج کردم. برنامه های ما پاییز آن سال، با اشغال لهستان شرقی توسط شوروی از بین رفت.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱، آلمان منطقه را اشغال کرد [جنگ آلمان شوروی] و با کمک ارتش اوکراین، شروع به قتل یهودیان کرد. برای چندین ماه یاکوف و من و پسر ۲ ساله مان شالوم، با کمک کشاورزان محلی پنهان شده‌بودیم. یک بعد از ظهر، هنگامی که در جنگل پنهان شده بودیم، ناگهان شنیدیم : «فرار کنید! سربازها!» تیرها به سوی ما روانه شدند. یاکوف شالوم را بغل زد، من را گرفت و شروع به دویدن کردیم. شالوم جیغ زد و زمانی که یاکوف تلاش کرد جلوی دهان او را بگیرد، دست مرا رها کرد. هنگامی که برگشت تا مرا بگیرد، شالوم تیر خورد و فرزندمان افتاد.

شالوم کشته شد. هاوا و یاکوف سه سال دیگر پنهانی زندگی کردند. پس از جنگ، آنها یک خانواده جدید را شروع کردند. بیبرها در سال ۱۹۴۷ به ايالات متحده مهاجرت كردند.