هاوا هرنیاک بیبر  Chava Cherniak Biber

هاوا هرنیاک بیبر Chava Cherniak Biber

تاریخ تولد: ۲۰ آوریل ۱۹۱۶

هِلم, لهستان

زمانی که هاوا ۲ سالش بود، مادرش مرد. او نزد پدربزرگش که در روستای ماتسیوف، عالم مذهبی بود رفت. همسر دوم پدربزرگش او را به گرمی پذیرفت . هاوا پس از تحصیل در یک مدرسه دولتی لهستانی، به یک مدرسه روزانه یهودی رفت. هنگامی که نوجوان بود، همسر پدر‌بزرگش فوت کرد و هاوا تا زمانی‌که او ازدواج کرد، مدیریت خانه‌‌اش را به عهده داشت.

۱۹۳۳-۳۹: سومین همسر پدربزرگم زن مهربانی نبود. پس از آمدن او، می خواستم مستقل شوم و کاری یاد بگیرم اما پدربزرگم مخالف بود. من خود را مشغول فعالیت‌های جوانان در یک سازمان صهیونیستی کردم و در آنجا با یاکوف بیبر آشنا شدم و در ۱۹۳۹ با او ازدواج کردم. برنامه های ما پاییز آن سال، با اشغال لهستان شرقی توسط شوروی از بین رفت.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۱، آلمان منطقه را اشغال کرد [جنگ آلمان شوروی] و با کمک ارتش اوکراین، شروع به قتل یهودیان کرد. برای چندین ماه یاکوف و من و پسر ۲ ساله مان شالوم، با کمک کشاورزان محلی پنهان شده‌بودیم. یک بعد از ظهر، هنگامی که در جنگل پنهان شده بودیم، ناگهان شنیدیم : «فرار کنید! سربازها!» تیرها به سوی ما روانه شدند. یاکوف شالوم را بغل زد، من را گرفت و شروع به دویدن کردیم. شالوم جیغ زد و زمانی که یاکوف تلاش کرد جلوی دهان او را بگیرد، دست مرا رها کرد. هنگامی که برگشت تا مرا بگیرد، شالوم تیر خورد و فرزندمان افتاد.

شالوم کشته شد. هاوا و یاکوف سه سال دیگر پنهانی زندگی کردند. پس از جنگ، آنها یک خانواده جدید را شروع کردند. بیبرها در سال ۱۹۴۷ به ايالات متحده مهاجرت كردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.