دانیل شوارتزوالد Daniel Schwarzwald

دانیل شوارتزوالد Daniel Schwarzwald

تاریخ تولد: ۱ نوامبر ۱۹۰۱

بیلتس Byelts, لهستان

دانیل که با اسم دَنک خوانده می شد، یک از سه فرزند رافائل و آمالیا شوارتزوالد، زوجی یهودی بود که در دهکده‌ای نزدیک به لووف زندگی می‌کردند. هنگامی که پسربچه بود، خانواده‌اش به لووف نقل مکان کردند. در آنجا او به مدرسه متوسطه رفت و دانشکده‌ی تجارت را تمام کرد. دانیل کسب و کاری در زمینه‌ی صادرات الوار راه انداخت. وی پیوسته سفر می کرد و می توانست به زبان‌های لهستانی، آلمانی، روسی، ییدیش ( زبان یهودیان اروپایی) و انگلیسی صحبت کند.

۱۹۳۳-۳۹: کسب و کارش پیشرفت کرد و در سال ۱۹۳۵ با لورا لیتواک ازدواج کرده و در آپارتمانی در قسمت مسیحیان لووف ساکن شد. اما جنگ آغاز شد و هر دو طرف آلمانی و شوروی بر شهر صنعتی لووف دست انداختند. دانیل قصد داشت به بریتانیا جایی که ارتباطات کاری داشت مهاجرت کند. اما همسرش، که حامله بود، نمی خواست والدینش را ترک کند. در سپتامبر ۱۹۳۹ شوروی لووف را اشغال کرد و کسب و کار دانیل ضبط شد.

۱۹۴۰-۴۲: بعد از اینکه آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۱ لووف را اشغال کردند، خانواده‌ی شوارتزوالد مجبور شدند که به گتوی لووف نقل مکان کنند. دانیل با پول باقیمانده‌اش برای خانواده‌اش کارت‌های هویت جعلی به عنوان «کاتولیک لهستانی» خرید. دوستان لهستانی‌اش قول داده بودند که اگر اتفاقی افتاد به آنها کمک کنند. یک روز، هنگامی که او در دفتر انجمن یهودیان بود، سربازها ساختمان را محاصره کرده و به همه دستور دادند که از ساختمان خارج شوند. شخصی یک آلمانی مست را کشته بود. زمانی که مردم خارج شدند به آنها شلیک شد. دانیل سعی کرد با پریدن از پنجره خودش را نجات دهد.

سه شنبه، ۱ سپتامبر ۱۹۴۲، زمانی که دانیل از پنجره پایین پرید توسط آلمانی‌ها تیر خورد. او ۴۱ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.