دیوید مندل پترَنکِر David Mendel Petranker

دیوید مندل پترَنکِر David Mendel Petranker

تاریخ تولد: 1895

دلیاتین, لهستان

دیوید یکی از هشت فرزند خانواده‌ای یهودی و مذهبی بود. آنها در شهر کوچکی به نام دلیاتین زندگی می کردند. دیوید در زمان جنگ جهانی اول در ارتش اتریش خدمت کرده بود. او بعد از جنگ با فریدا گنگر ازدواج کرد و به شهر استانیسلاو [استانیسلاووف] نقل مکان کرد. دیوید در آن جا با پدر زنش در تجارت الوار همکاری می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: دیوید به عنوان معاون رئیس دفتر منطقه‌ای وزارت جنگل‌داری کار می‌کرد. هر سه دختر وی در مدرسه‌ی خصوصی تحصیل می‌کردند. دیوید یک صهیونیست دوآتشه بود و امید داشت که در آینده‌ی نزدیک با خانواده‌اش به فلسطین نقل مکان کنند. در ماه اوت سال ۱۹۳۹، دختر بزرگ وی با یک مرد فلسطینی ازدواج کرد. این زوج، در ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۹، درست قبل از آنکه نیروهای جماهیر شوروی، شهر استانیسلاو را اشغال کنند، به فلسطین رفتند.

۱۹۴۰-۴۵: در ژوئیه سال ۱۹۴۱ آلمان شهر استانیسلاو را اشغال کرد. آنها پیش از پایان سال، زن و دختر کوچکتر دیوید را کشتند، دیوید و دختر دیگرش، آمالی زنده ماندند. در سال ۱۹۴۲ او توسط قطار به اردوگاه مرگ بلزک تبعید شد. او از کف واگن سرک کشید و در حالیکه قطار حرکت می‌کرد، خودش را به زیر قطار و روی ریل‌ها کشید و اینگونه فرار کرد. او به سمت یک خانه‌ی رعیتی فرار کرد و مزوعه‌دار اکراینی قبول کرد در ازای کار در مزرعه به او جا برای ماندن دهد. با وجود آنکه جایش امن بود، برای پیدا کردن امیلی رفت. او سوار قطار استانیسلاو شد.

در طول مسیر به دیوید خیانت شد و او را تحویل پلیس دادند و اعدام شد. بدون اینکه بداند، امیلی قبلا از شهر استانیسلاو فرار کرده و در مزرعه‌ای در نزدیکی مزرعه‌ای که پدرش در آن کار می‌کرد، زندگی می کند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.