دیوید مورگنشترن David Morgensztern

دیوید مورگنشترن David Morgensztern

تاریخ تولد: 1925

Unknown

دیوید و یا چنانکه خانواده‌اش او را صدا می زدند، داوید، فرزند دوم از چهار فرزند خانواده‌ای یهودی بود. آنها در شهر کوچکی به نام کالوشین در ۳۵ مایلی ورشو زندگی می کردند. اکثر ساکنین شهر کالوشین یهودی بودند. مادر و مادربزرگ دیوید یک کیوسک روزنامه فروشی در شهر داشتند، و پدرش کارمند شهرداری بود. دیوید در مدرسه‌ی ابتدایی دولتی تحصیل می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: جنگ میان کشور آلمان و لهستان شروع شده است. بیشتر مردم نگرانند که اگر کشور لهستان به دست آلمان ها بیافتد چه اتفاقی‌ خواهد افتاد و در همین راستا تصمیم گرفته‌اند که ۸۳ مایل به شرق به سمت مرزهای جماهیر شوروی فرار کنند. عمو زاده‌های من، مایلیخ و ابرام با کامیون پدرشان رفتند، و برادر بزرگتر من یوزل که ۱۷ سال دارد، به زودی با گروهی از دوستانش خواهد رفت. با وجود این که من ۱۴ سالم است، پدر و مادرم بر این عقیده‌اند که من به اندازه کافی بزرگ نشدم که بتوان بروم.

۱۹۴۰-۴۴: ما به شهر مینسک مازوویسکی که در ۱۰ مایلی کالوشین واقع شده، نقل مکان کردیم تا با اقوام پدرم زندگی کنیم. خانه‌ی ما در جریان درگیری نیروهای آلمان و لهستان و طی بمباران هوایی نابود شد. در ابتدا زندگی در این جا بد نبود ولی حالا، اتاق‌ها خیلی شلوغ شده است. نازی ها بیشتر از ۵۰۰۰ یهودی شهر مینسک مازوویسکی را به زور به یک منطقه کوچک از شهر انتقال داده‌اند. تعداد خانه‌ها برای همه کافی نیست، در نتیجه تعداد خانواده‌ها در هر خانه، دو برابر شده است. بیماری تیفوس که از طریق پشه‌های آلوده منتقل می شد، شیوع پیدا کرده است.

در سال ۱۹۴۲، دیوید ۱۷ ساله و خانواده‌اش برای فرار از تبعید به سمت کالوشین گریختند. متاسفانه کمی بعد، اکثر یهودیان شهر کالوشین را به اردوگاه مرگ تربلینکا تبعید کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.