اِما شُوارزوا اِسکوتِزکا Ema Schwarzova Skutezka

اِما شُوارزوا اِسکوتِزکا Ema Schwarzova Skutezka

تاریخ تولد: ۶ سپتامبر ۱۸۷۶

یونیکوف, چکسلواکی

اِما یکی از دو فرزند متولد شده در یک خانواده‌ی یهودی مذهبی در شهر کوچک لومنیس در موراویا بود. مادرش در آنجا یک فروشگاه داشت. در ۱۹۰۱ اِما با ادوارد اسکوتسکی، یکی از مشتریان همیشگی فروشگاه مادرش ازدواج کرد. آنها در شهر برنو زندگی خود را شروع و صاحب سه فرزند شدند. ادوارد صاحب یک شرکت حمل و نقل بود.

۱۹۳۳-۳۹: تا ۱۹۳۳، سه فرزند اما بزرگ شده و مستقل شده بودند. چهار سال بعد، همسرش فوت کرد و اما نزد دختر بزرگش السا زندگی می‌کرد. السا و همسرش شرکت حمل و نقل خانوادگی اسکوتزکا را اداره می کردند. در مارس ۱۹۳۹ آلمان بوهمیا و موراویا را اشغال کرد و برنو تحت فرمان آلمان درآمد. آلمان ها فوراً محدودیت هایی برای جامعه‌ی یهودی وضع کردند.

۱۹۴۰-۴۲: در ۲ ژانویه ۱۹۴۰، اما، دخترش السا، دامادش و نوه اش به دلیل یهودی بودن از خانه بیرون انداخته شدند. دو فرزند کوچکتر اما، در زمستان همان سال به فلسطین [منطقه یهودی نشین یشوو] مهاجرت کرده بودند. یک سال بعد، السا مجبور شد تجارت خانواده اش را با ۲۰۰ کرون چکسلواکی برابر با کمتر از ۱۰ دلار به یک آلمانی بفروشد. در ۳۱ مارس ۱۹۴۲، السا و خانواده‌اش به گتوی ترزین اشتادTheresienstadt در بخش غربی چکسلواکی تبعید شدند.

در ۹ مه ۱۹۴۲، اما به کشتارگاه سوبیبور Sobibor تبعید شد و با گاز کشته شد. او ۶۵ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.