فردریک فلشار  Frederick Fleszar

فردریک فلشار Frederick Fleszar

تاریخ تولد: ۲ ژوئیهٔ ۱۹۱۶

سیراکوس, ایالات متحده

فردریک بزرگترین فرزند خانواده‌ی مهاجر لهستانی در سیراکوس نیویورک بود.آنها دو پسر داشتند. در ۱۹۲۲، پدر فردریک که یک موسیقیدان بود، به همراه خانواده‌اش به لهستان برگشتند و در پزنان سکنی گزیدند. در آنجا فردریک به مدرسه دولتی رفت و در بخش معتبر دسته‌ی کر پسران کتدرال پزنان پذیرفته شد.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۳ زمانی که ۱۷ سالم بود از مدرسه‌ فارغ التحصیل شدم و در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه پزنان ثبت نام کرد. در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۹، روز آخر دانشکده‌ی پزشکی، برای آخرین بار با گروه کر خواندم. در ۱ سپتامبر، ۱۸ روز قبل از رفتن به خدمت اجباری نظام وظیفه، آلمان به لهستان حمله کرد. آن اکتبر، من همراه با دیگر پسران سن نظام وظیفه، در یک پناهگاه زیرزمینی در حومه‌ی تورن آموزش داده شدیم.

۱۹۴۰: در ۱۹۴۰، هنگام کارآموزی، برادرم به من کمک کرد تا با سفارت ایالات متحده در ورشو تماس بگیرم. قبل از رسیدن تأیید شهروندی من در ایالات متحده، به بازداشتگاه اشتات‌هوف فرستاده شدم. روز بعد به من گفته شد که چون آمریکایی هستم، آزاد هستم. من به بیدگوچ برده شدم و برای یک شب در زندان بودم. صبح بعد، هنگامی که به دروازه برده می‌شدم، یکی از نگهبان‌ها با مشت نیمه باز به گوشهای من سیلی زد که باعث پارگی پرده گوشم شد.

فردریک از صدمه‌ی جدی به شنوایی‌اش رنج می‌برد. پس از آزادی، فردریک یک مرکز پزشکی در ورشو باز کرد. وی در سال ۱۹۴۷ به ايالات متحده بازگشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.