فردریک پولاک Frederik Polak

فردریک پولاک Frederik Polak

تاریخ تولد: 1883

آمستردام, هلند

فردریک در یک خانواده‌ی مذهبی یهودی به دنیا آمد. پدر وی کاتب نسخه‌های خطی متون مقدس یهودی بود. فردریک در رشته‌ی حسابداری تحصیل کرد و یک حسابدار قسم خورده‌ی دولتی شد. وقتی پدرش مرد، او به سه خواهر، برادر نابینا و مادرش کمک می کرد. فردریک در دهه‌ی بیست سالگیش ازدواج کرد و خانواده‌ی خود را تشکیل داد.

۱۹۳۳-۳۹: برای فردریک و همسرش ایجاد محیط یهودی و مذهبی در خانه اهمیت زیادی داشت. آنها عاشق آن بودند که مراسم روز شنبه و تعطیلات یهودی را به همراه فرزندانشان جشن بگیرند. بعد از آنکه یاکوب پسر فردریک در سال ۱۹۳۷ امتحان مشاوره‌ی مالیاتی را گذراند مشغول به کار در شرکت خسابداری پدرش شد. فردریک معمولا برای ارگان‌های خیریه کار می‌کرد و هزینه‌ی کمی از آنها می‌گرفت. به همین دلیل درآمد وی غیرعادی و کم بود.

۱۹۴۰-۴۳: پس از آنکه آلمان در سال ۱۹۴۰ کشور هلند را اشغال کرد، شرکت فردریک اضافه بر ساعات معمول کار می‌کرد تا تمام یهودیان آمستردام را که بر طبق دستور آلمانی‌ها باید ثبت نام می‌کردند، نام نویسی کند. با این که در سال ۱۹۴۲ تبعید یهودیان هلندی شروع شده بود، فردریک و همسرش به دلیل آنکه آلمانی‌ها از شرکت او برای چندین هدف رسمی استفاده می‌کردند، تا ژوئن سال ۱۹۴۳ تبعید نشدند. پس از گذراندن چهار هفته در اردوگاه وستربورک هلند، به خانواده پولاک خبر دادند که باید برای کار اجباری به لهستان بروند. آنها بهترین لباس‌های خود را آماده کردند تا بروند.

فردریک و همسرش گریچه Grietje، در ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۴۳ از وستربورک به اردوگاه مرگ سوبیبور تبعید شدند. دو روز بعد در آن جا کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.