فریدا آلتمن فیلمان  Frieda Altman Felman

فریدا آلتمن فیلمان Frieda Altman Felman

تاریخ تولد: ۱۷ مهٔ ۱۹۱۷

ورشو, لهستان

فریدا در خانواده‌ای پرجمعیت و در خانه‌ای تک اتاقه واقع در شهر سوکولوف پادلاسکی که شهری صنعتی و کوچک در لهستان مرکزی بود بزرگ شد. زمانی که دو سالش بود، پدرش فوت کرد و مادرش که آنزمان به زادگاهش سوکولوف پادلاسکی بازگشته بود یک مغازه‌ی مرغ فروشی باز کرد. خانواده‌ی آلتمن که از یهودیان مذهبی بودند به زبان ایدیش صحبت می‌کردند. آنها چهار فرزند داشتند که فریدا کوچکترین آنها بود.

۱۹۳۳-۳۹: در ۲۰ سپتامبر ۱۹۳۹، سربازان آلمانی وارد شهر ما شدند. من و خانواده و دوستانم وحشت‌زده، دسته جمعی در پناهگاهی مخفی شده بودیم که سربازان آلمانی وارد مخفیگاه ما شدند و من و دو دوستم را به پشت ساختمان بردند. آنها با زور اسلحه به من تجاوز کردند. فکر می‌کردم بعد از این موضوع نامزدم دیگر مایل به ازدواج با من نباشد اما مندل من را درک کرد. ما با یکدیگر به شهر بیالیستوک که تحت فرمان شوروی بود فرار کردیم و در روز ۱۴ نوامبر ازدواج کردیم.

۱۹۴۰-۴۴: در ژانویه ۱۹۴۰، شوروی ما را به همراه دیگر پناهجویان یهودی در بیالیستوک به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری فرستاد. مندل برای قطع کردن درختان به کار گرفته شد و من، پسرم آبراهام را به دنیا آوردم. سپس برای کار در مزرعه‌ی اشتراکی به کریمیا فرستاده شدیم. آلمانی‌های متجاوز در سپتامبر ۱۹۴۱ به کریمیا رسیدند و شوروی که می‌دانست آنها با یهودیان چه می‌کنند تمام یهودیان را جمع آوری و به قفقاز فرستاد و بعد ابتدا به آذربایجان و سپس به ارمنستان برد. آبراهام من در قفقاز از شدت بیماری دیفتری جان خود را از دست داد.

فریدا و خانواده‌اش بعد از عقب نشینی آلمان از کریمیا در سال ۱۹۴۴ به آن شهر برگشتند. بعد از جنگ، خانواده‌ی فیلمان به لهستان بازگشتند و در سال ۱۹۴۹ به ایالات متحده مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.