فروما لیبرمن پرل‌موتر  Fruma Lieberman Perlmutter

فروما لیبرمن پرل‌موتر Fruma Lieberman Perlmutter

تاریخ تولد: 1904

لوچیتسه, لهستان

فروما یکی از چهار کودک یک خانواده‌ی یهودی بود که در روستای لهستانی لوچیتسه به دنیا آمد. والدینش یک مزرعه‌ی بزرگ نزدیک روستا داشتند. در اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، فروما با سیمخا پرل‌موتر، یک استاد فلسفه در دانشگاه لووف ازدواج کرد و آنها زندگی خود را در هوروچوف شروع کردند. تا سال ۱۹۲۹ آنها صاحب دو دختر به نام‌های تچیا و شولامیت بودند.

۱۹۳۳-۳۹: در سپتامبر ۱۹۳۹، زمانی که سیمخا خانواده‌اش را برای مهاجرت آماده می‌کرد، آلمان به لهستان حمله کرد. سه هفته بعد شوروی منطقه‌ی شرقی لهستان، شامل هوروچوف را اشغال کرد. دسته‌های عظیمی از پناهندگانی که از آلمانی‌ها فرار می‌کردند از شهر گذشتند. قوانین شوروی بر روی زندگی روزانه‌ی خانواده‌ی پرل‌موتر اثر زیادی نگذاشت. آنها در خانه‌ی خود ماندند و سیمخا به تدریس در لووف ادامه داد.

۱۹۴۰-۴۵: در ۱۹۴۱ آلمان به شوروی حمله کرد و یک گتو در هوروچوف برپا کرد. در ۱۹۴۲ با شنیدن شایعاتی مبنی بر تخریب گتو، فروما و شولامیت فرار کردند. آنها با شنیدن صدای تیر، زیر بوته‌های کنار رودخانه پنهان شدند. آنها تمام شب را در آب پنهان شده بودند و صدای شلیک اسحله‌ها را که از گتو می‌آمد می‌شنیدند. وقتی صبح شد افراد دیگری نیز در بوته‌ها پنهان شده بودند. آنها صدای فریاد سرباز اوکراینی را شنیدند که گفت «شما یهودی‌ها را آنجا می‌بینم، بیرون بیایید!» بسیاری اطاعت کردند اما فروما و شولامیت برای چند روز دیگر در آب ماندند و صدای شلیک‌ها ادامه یافت.

فروما در هنگامی که دخترش در آب دراز کشیده و چرت می‌زد ناپدید شد. شولامیت که از جنگ جان سالم به در برده، معتقد است که فروما یا در هنگام خواب غرق شده، یا در آب به او شلیک شده و یا شاید توسط آلمانی‌ها دستگیر شده باشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.