فریدا لیتواک Fryda Litwak

فریدا لیتواک Fryda Litwak

تاریخ تولد: ۲۰ اوت ۱۹۱۶

لووف, Lvov لهستان

فریدا یکی از پنج فرزند پدر و مادری یهودی و مذهبی در شهر صنعتی لووف بود. وی در همان خانه‌ای بزرگ شد که پدربزرگ و مادربزرگ پدری‌اش در آن زندگی می‌کردند. فریدا در لووف به مدارس دولتی و خصوصی رفت و در محله‌ی غیریهودی بزرگ شد. او می‌توانست به زبان‌های لهستانی، آلمانی و ایدیش صحبت کند.

۱۹۳۳-۳۹: هنگامی که فریدا تحصیلاتش را به پایان برد، نتوانست مانند خواهران بزرگترش به دانشگاه راه پیدا کند زیرا دانشگاه‌های لهستان، سهمیه‌هایی تبعیض‌آمیزی برای یهودیان برقرار کرده بودند. آلمانی‌ها، از سمت غرب و شوروی از سمت شرق به لهستان یورش بردند و شوروی در اواخر سپتامبر لووف را اشغال کرد. تا سال ۱۹۴۱ حضور شوروی، فریدا و خانواده‌اش را از اشغال آلمان حفظ کرد.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از اشغال لووف در سال ۱۹۴۱ توسط آلمان، شوهر خواهر فریدا برایش هویتی جعلی خرید. وی با هویت یک کاتولیک لهستانی با نام سوفیا ولنسکا، لووف را در سال ۱۹۴۲ ترک کرد و در شهر کراکوف به عنوان پیش خدمت مشغول به کار شد. وی بعداً در داروخانه‌ی شهر بوخنیا به عنوان فروشنده کار کرد. ولی در آنجا، مورد تجاوز جنسی رئیسش قرار گرفت. وی از آنجا که شک کرده بود که فریدا یهودی است، وی را تهدید کرد که او را تحویل آلمان‌ها خواهد داد. فریدا فرار کرد و به آلمان رفت. امید داشت که در آنجا هیچکس او را نشناسد. در سال ۱۹۴۴ آلمانی‌ها فریدا را به اردوگاه کار اجباری تبعید کردند.

فریدا در بمباران اردوگاه‌های کار اجباری توسط متفقین در پایان جنگ، در گلسن‌کیرخن کشته شد. او ۲۸ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.