گیشا گالینا بورشتاین  Gisha Galina Bursztyn

گیشا گالینا بورشتاین Gisha Galina Bursztyn

تاریخ تولد: 1877

پولتوسک, لهستان

گیشا در یک خانواده ایدیش زبان یهودی مذهبی در شهر پولتوسک در مرکز لهستان بزرگ شد. او در اواخر دهه ۱۸۹۰ ازدواج کرد و با همسرش شموئل دیوید بورشتاین در شهر ورشو اقامت گزید. همسرش در آنجا یک نانوایی را در خیابان زامن‌هوفا، در بخش یهودی شهر اداره می‌کرد. در ۱۹۲۰ گیشاو شموئل و هشت فرزندشان به یک آپارتمان دو اتاق خوابه در شماره ۴۷ خیابان میلا نقل مکان کردند.

۱۹۳۳-۳۹: در ۱۹۳۹ شش فرزند از فرزندان شموئل بزرگ و مستقل شده بودند. دختران بزرگ آنها ازدواج کرده و پسران بزرگ آنها به ایالات متحده و مکزیک مهاجرت کرده بودند. فقط کوچکترین پسر و دخترشان همچنان با آنها زندگی می‌کردند. شوهرش کار خود را تعطیل کرد و به کار در نانوایی کاگان مشغول شد. آلمان در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ به لهستان حمله کرد. ورشو پس از چهار هفته مقاومت در ۲۸ سپتامبر، توسط آلمان شکست خورد.

۱۹۴۰-۴۲: هنگامی که آلمانی‌ها در سپتامبر ۱۹۴۰ در حال برپا کردن گتوی ورشو بودند، آپارتمان آنها در گتو قرار گرفت. شموئل کار را در نانوایی کاگان که آن‌هم در گتو واقع شده بود، ادامه داد. در آوریل ۱۹۴۲، او توسط آلمان ها کشته شد. گیشا که از دستگیری‌های آلمانی‌ها ترسیده بود، تصمیم گرفت در یکی از پناهگاه‌های موقت گتو پنهان شود. در طی دستگیری‌های گسترده در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۲، گیشا از مخفیگاهش بیرون کشیده شد و چندین بلوک را تا محل گردهمایی پیاده رفت و درون واگن فرستاده شد.

گیشا به کشتارگاه تربلینکا تبعید شد و در ژوئیه ۱۹۴۲، هنگامی که ۶۵ سال داشت با گاز کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.