هری توپورک Harry Toporek

هری توپورک Harry Toporek

تاریخ تولد: ۲۰ آوریل ۱۹۲۳

لسک, لهستان

هری یکی از هشت فرزند یک خانواده‌‌ی بزرگ یهودی در شهر لهستانی لسک، در ۱۸ مایلی جنوب غربی لودز بود. خانواده‌ی توپورک یک دباغ‌خانه را اداره می‌کردند. هری صبح‌ها در یک مدرسه‌ی دولتی و بعدازظهرها در مدرسه‌ای مذهبی درس می‌خواند. وی پس از فارغ التحصیلی از مدرسه‌ی متوسطه، به خانواده‌اش در دباغ خانه کمک می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در روز جمعه ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد و تا یکشنبه، هواپیماهای آلمانی لسک را بمباران کردند. ما نمی‌توانستیم با هواپیماها بجنگیم بنابراین به مزارع فرار کردیم. بمباران شیرجه‌ای بسیار وحشتناک بود و مانند آتش از آسمان فرو می‌ریخت. خانواده‌ی من به روستایی در همان نزدیکی فرار کردند. چند روز بعد، من و برادرانم افرویم و لِیب توانستیم به لودز برسیم اما آلمانی‌ها فوراً شهر را اشغال کردند بنابراین به لسک برگشتیم. تا آن زمان، آلمانی‌ها شهرمان [لودز] را اشغال کرده بودند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۳ من و برادرم سم به یاوشنا، از اردوگاه‌های فرعی آشویتس تبعید شدیم تا در معادن ذغال سنگ کار کنیم. من همچنین به عنوان دباغ نیز کار اضافی انجام می‌کردم و پوست خرگوش را برای رئیس اردوگاه آماده می‌کردم. این زندگی ما را نجات داد. من و سم در درمانگاه بودیم که دستور داده شد بیماران به آشویتس فرستاده شوند تا به اتاق گاز بروند. رئیس مرا که دباغ بودم شناخت و از ماشین پیاده کرد. من به رئیس التماس کردم که جان سم را نیز نجات دهد. ما تنها نفراتی بودیم که رئیس از کل درمانگاه نجات داد.

در ژانویه ۱۹۴۵، با پیشروی ارتش سرخ، هری مجبور به راهپیمایی اجباری به خارج از یاشنوا همراه با دیگر اعضای اردوگاه شد. او پنج ماه بعد در ۸ مه ۱۹۴۵ توسط نیروهای شوروی آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.