هلگا لیزر Helga Leeser

هلگا لیزر Helga Leeser

تاریخ تولد: 1928

مونستر, آلمان

هلگا و دو خواهر کوچکترش در خانواده‌ای یهودی، غیر مذهبی و ثروتمند در شهر کوچک کاتولیک نشین دولممن در غرب آلمان بزرگ شدند. خانواده‌اش مالك كارخانه‌ی پارچه کتان بودند. مادرش، پیش از آنکه در سال ۱۹۲۷با پدر هلگا که خیلی از وی بزرگتر بود ازدواج کند، شهروندی هلند را داشت. هلگا در کودکی منتظر رسیدن تعطیلات و سفر به هلند بود که برای او فضایی نسبتا آرام داشت.

۱۹۳۳-۳۹: در سن ۶ سالگی من به مدرسه‌ی ابتدایی کاتولیک‌ها رفتم. یهود ستیزی تا شب ۹ نوامبر ۱۹۳۸ (کریستالناخت، شب شیشه شکسته) مشکل محسوب نمی‌شد. در آن شب، نازی‌های شهر همسایه، شروع به تخریب اموال یهودیان شهر ما کردند. پدرم که به پایین پله‌ها دویده بود، دستگیر شد و چهار روز بعد در سلولش در زندان خودکشی کرد. مادرم دوباره شهروندی هلندش را گرفت و به هلند مهاجرت کرد. من و خواهرم با کمک پدربزرگم به او ملحق شدیم.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از اشغال هلند توسط آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۰، من به زور از مدرسه اخراج شدم. در سال ۱۹۴۲ ما هویت جعلی به عنوان مسیحیان هلندی به دست آوردیم و با رفتن به روتردام جایی که زوجی هلندی ما را در آپارتمان خود پنهان کردند، از تبعید شدن گریختیم. ما فقط دو بلوک با مرکز پلیس فاصله داشتیم. من به دلیل آنکه چهره‌ام خیلی شبیه به یهودیان بود مجبور بودم در خانه بمانم و وقتم را با خواندن و نوشتن می‌گذراندم. گاهی اوقات به رادیو بی‌بی‌سی گوش می‌کردیم. بزرگترین مشکل ما کمبود غذا بود. در پایان سال ۱۹۴۴ مجبور بودیم فقط به چغندر قند اکتفا کنیم.

هلگا و خواهر و مادرش پس از پایان جنگ و آزادی در روتردام ماندند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.