هرشل لوف  Herschel Low

هرشل لوف Herschel Low

تاریخ تولد: ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۲۰

اولانوف, Ulanow لهستان

هرشل بزرگترین فرزند در میان چهار فرزند یک خانواده‌ی یهودی بود که در شهر اولانوف، در لهستان زندگی می‌کردند. پدرش مالک زمین و تاجر دام بود و گوساله‌ها را از منطقه‌ی اولانوف برای فروش، به دیگر مناطق می‌برد. هرشل در ۳ سالگی به مدرسه‌ی مذهبی رفت و سپس در سن ۷ سالگی در مدرسه دولتی ثبت نام کرد.

۱۹۳۳-۳۹: به دلیل مهارت هرشل در کار با دستانش، پدرش بعد از اتمام دوره دبیرستان برای او کاری در بافتن سبدهای نی پیدا کرد. هرشل همچنین عضو سازمان جوانان یهودیان بنی آکیوا بود. این سازمان برنامه‌های سخنرانی و گردهمایی‌های اجتماعی ترتیب می‌داد. در ۱ سپتامبر سال ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. در هنگام رسیدن آلمانی‌ها به اولانوف، به تمام مردان شهر دستور داده شد که برای کار اجباری در ارتش، خود را معرفی کنند و هرشل نیز مجبور به انجام این کار شد.

۱۹۴۰-۴۲: در مه ۱۹۴۱ آلمانی‌ها هرشل را به یانوف لوبلسکی، یک اردوگاه کار اجباری در ۲۰ مایلی اولانوف تبعید کردند. در آنجا کاری برای زندانیان نبود بنابراین نگهبانان، آنها را با کندن خندق مشغول می‌کردند. خواهر هرشل، سابینا،هر چند روز یکبار به صورت قاچاقی برای بردن غذا برای برادرش، به اردوگاه می‌آمد. به زندانیان در آنجا غذای درستی داده نمی‌شد. شب هنگام، زمانی که نگهبانان نمی‌توانستند او را ببینند، وی نان و میوه را از بین سیم‌های خاردار رد می‌کرد. دو ماه بعد، سابینا توانست به یک مامور آلمانی در اردوگاه رشوه دهد و حکم آزادی برادرش را بگیرد.

در روز ۴ اکتبر ۱۹۴۲ هرشل از دستگیری دسته‌جمعی یهودیان در اولانوف فرار کرد و به کرشوف فرار کرد. یک هفته بعد آلمانی‌ها شهر را محاصره کردند و ساکنان شهر از جمله هرشل را قتل عام کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.