یوزف دِئوتس Josef Deutsch

یوزف دِئوتس Josef Deutsch

تاریخ تولد: 1865

ویسِئو دو سوس Viseu de Sus, رومانی

یوزف در یک خانواده مذهبی یهودی ایدیش زبان در شهر وویسِئو دو سوس در ترانسیلوانیا، منطقه‌ای از رومانی که تا ۱۹۱۸ به مجارستان تعلق داشت، به دنیا آمد. در ۱۸۹۰ او با اِما گیسلر از شهری نزدیک به نام بیستریتا ازدواج کرد. آنها صاحب چهار فرزند شدند و پس از ۱۹۱۰ آنها در شماره ۴ خیابان هید در ویسِئو دو سوس زندگی می کردند. یوزف غرفه‌ای در بازار عمومی ویسِئو دو سوس داشت.

۱۹۳۳-۳۹: تا سال ۱۹۳۹ دو فرزند بزرگ یوزف به بوداپست پایتخت مجارستان رفته بودند. یوزف و همسرش در ویسِئو دو سوس، شهری روستا مانند و چند نژادی تحت حاکمیت رومانی ماندند. آنها نزدیک دختر بزرگشان اشنایدل و پسرشان فِرنک زندگی می کردند.

۱۹۴۰-۴۴: مجارها، در سپتامبر ۱۹۴۰ وارد ویسِئو دو سوس شدند و آن را به مجارستان الحاق کردند. مجارستان متحد آلمان نازی شد. قوانین جدیدی که حقوق یهودی ها را محدود می کرد، وضع شد. آلمان در مارس ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کرد و یک ماه بعد، خانواده‌ی دِئوتس به گتویی که توسط مقامات مجارستان برای یهودی های آن منطقه و مناطق مسکونی اطراف بر پا شده بود نقل مکان کردند.

یوزف و خانواده‌اش بین ۸۰۰۰ یهودی تبعید شده‌ای بودند که در مه ۱۹۴۴ از ویسِئو دو سوس به آشویتس فرستاده شدند. او به هنگام رسیدن به آنجا، با گاز کشته شد. او ۷۹ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.