یوزف روزنبلات Jozef Rosenblat

یوزف روزنبلات Jozef Rosenblat

تاریخ تولد: 1891

زِوُلِن, لهستان

یوزف که با نام یوزل نیز شناخته می شد، یکی از شش فرزند خانواده‌ای یهودی و مذهبی ایدیش زبان بود که در شهر زولن در مرکز لهستان زندگی می کردند. یوزف کفاش شد و با همسایه‌ی یهودی‌اش ازدواج کرد. یوزف و همسرش هانا، پس از چند سال زندگی در ورشو، محل زندگی خود را به شهر صنعتی رادوم در نزدیکی زادگاهشان منتقل کردند. در آنجا آنها صاحب سه پسر شدند.

۱۹۳۳-۳۹: سه پسر یوزف مدرسه را تمام کردند و از دوران نوجوانی شروع به کار کردند. یوزف ساخت کفش را متوقف کرد و در عوض به برش و فروش چرم برای تولیدکنندگان پرداخت. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان به لهستان حمله کرد. نیروهای آلمان هفت روز بعد وارد رادوم شدند. تمام یهودیانی که در خیابان اصلی رادوم زندگی می‌کردند از جمله دو پسر بزرگ یوزف، الیا و ایتزیک، از خانه‌هایشان بیرون رانده شدند. خانواده‌ی الیا به نزد هانا و یوزف آمدند تا با هم زندگی کنند.

۱۹۴۰-۴۲: در آوریل ۱۹۴۱ تمام یهودی‌های رادوم، مجبور شدند در یکی از دو گتویی که آلمان بر پا کرده بود زندگی کنند. هانا و یوزف به کلبه‌ای که ایتزیک همراه با خانواده‌اش و یک خانواده‌ی دیگر در آن زندگی می‌‌کردند، رفتند. ایتزیک با دوختن لباس برای آلمانی‌ها و رساندن قاچاق غذا به گتو از آنها نگهداری می‌کرد. در اوت، آلمانی‌ها شروع به تخلیه‌ی دو گتوی رادوم کردند. در شب ۱۷ اوت ۱۹۴۲، یوزف و همسرش دستگیر شدند، تا خط آهن راهپیمایی کردند و سوار واگن باری شدند.

در اوت ۱۹۴۲، یوزف و همسرش به کشتارگاه تربلینکا تبعید شدند و پس از رسیدن با گاز کشته شدند. یوزف ۵۱ سال داشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.