کاتو فراید Kato Fried

کاتو فراید Kato Fried

تاریخ تولد: ۳ مارس ۱۹۲۵

اسمولنیک, چکسلواکی

کاتو در یک خانواده‌ی یهودی در اسمولنیک، روستایی کوچک در شرق چکسلواکی به دنیا آمد. هنگامی که کودک بود، همراه با والدینش و برادرش تئودور به سیگت در رومانی نقل مکان کرد. در آنجا در کوه‌های کارپاتیان، پدرش تجارت چوب بری را مدیریت می‌کرد و از آنجا چوب به آلمان و چکسلواکی صادر می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰، یهودستیزی و فاشیسم در رومانی افزایش یافت. رهبران گارد آهنین، ستیزه‌جویان و احزاب تند فاشیست رومانی، علنأ پشتیبانی خود را از هیتلر در آلمان و موسولینی در ایتالیا اعلام کردند و یهودی‌ها را توطئه‌گر و عامل خارجی خواندند. کاتو و برادرش در مدرسه با یهودستیزی در بین همکلاسی‌ها و معلمانشان مواجه شدند.

۱۹۴۰-۴۵: در ۱۹۴۰، سیگت به مجارستان، از متحدان آلمان نازی الحاق شد. حال خانواده‌ی فراید خود را تحت قوانین ضد یهودی مجارستان می‌دیدند. در ۱۹۴۴، پدر کاتو برای گوش دادن به رادیوی بریتانیا دستگیر و در یک بازداشتگاه کشته شد. پس از اشغال مجارستان توسط آلمان در مارس همان سال، کاتو و مادرش به آشویتس تبعید شدند و برای کار اجباری انتخاب شدند. در دسامبر، آنها به راهپیمایی مرگ به سمت آلمان فرستاده شدند. در بهار ۱۹۴۵، آنها توسط نیروهای متفقین آزاد شدند.

پس از جنگ، کاتو و مادرش به مجارستان برگشتند و به تئودور که با مخفی شدن جان سالم به در برده بود، پیوستند. کمی بعد، آنها از مرز آلمان رد شدند و تا سال ۱۹۴۸ در اردوگاه‌هایی که برای اسکان یهردیان تبعیدی برپا شده بود زندگی کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.