لورا الن‌بوگن Laura Ellenbogen

لورا الن‌بوگن Laura Ellenbogen

تاریخ تولد: ۲۹ ژوئن ۱۹۱۱

روزوِدٌو Rzeszow, لهستان

لورا یکی از پنج کودک خانواده‌ای یهودی در جنوب شرقی شهر رزودِو لهستان بود. دو سوم جمعیت این شهر را یهودیان تشکیل می‌دادند. پدر لورا عمده فروش بود و حبوبات، سیب زمینی و محصولات دیگر اهالی منطقه را فراهم می‌کرد. لورا در یکی از مدرسه‌های دولتی شهر تحصیل کرد.

۱۹۳۳-۳۹: آلمان و اتحاد جماهیر شوروی کشور لهستان را در سپتامبر ۱۹۳۹ تقسیم کردند [به دلیل پیمان نازی‌ها و شوروی]. شهر ما روی خط مرزی این تقسیم قرار داشت. در ۲۴ سپتامبر، آلمانی‌ها به رزودو رسیدند و باعث خوشحالی بسیاری از اهالی لهستانی شهر شدند. در اوایل ماه اکتبر، به ما دستور داده شد که خانه‌های خود را ترک کنیم و به ما گفته شد که ظرف ۲۴ ساعت آینده باید از رودخانه‌ی سان گذشته و به منطقه‌ی اتحاد جماهیر شوروی برویم. هنگامی که وسایل محدودی که اجازه داشتیم با خود ببریم را جمع می‌کردیم، خدمتکارمان و دوستان لهستانی‌اش به ما می‌خندیدند.

۱۹۴۰-۴۴: در ژوئن ۱۹۴۱ و در آستانه‌ی تهاجم آلمان به اتحاد جماهیر شوروی، نیروهای شوروی، یهودیان لهستانی ساکن در مرز را تخلیه و به داخل شوروی هدایت کردند. سریعا به ما دستور داده شد که به سمت شرق برویم و کار کنیم. ما را به زور سوار قطار کردند و یا هر ۶۰ نفر را در یک ماشین به زور چپاندند. اتومبیل‌ها پنجره نداشتند، به همین خاطر گرمای تابستان طاقت فرسا بود. کمبود سرویس بهداشتی، بوی بد ناشی از ازدحام جمعیت را تشدید می‌کرد. گاهی اوقات به ما اجازه داده می‌شد تا برای خوردن کمی سوپ و سبزی از قطار پیاده شویم. پس از سه هفته خسته و گرسنه به کوه های اورال رسیدیم.

لورا مجبور به کار در یک اردوگاه موقت در اورال شد، تا این که در سال ۱۹۴۳ آزاد شد. او قبل از مهاجرتش به ایالات متحده در سال ۱۹۴۹، در اردوگاه‌های قزاقستان، ورشو و اردوگاه آوارگان در آلمان، زندگی کرده بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.