لئو فالکنشتاین Leo Falkenstein

لئو فالکنشتاین Leo Falkenstein

تاریخ تولد: ۳۰ ژوئیهٔ ۱۸۷۴

هوخ‌نویکرش, آلمان

لئو یکی از سه فرزند خانواده‌ای بود که در شهر کوچک هوخ‌نویکرش، در ۲۰ مایلی شمال غربی کلن زندگی می‌کردند. لئو در بزرگسالی، با پدرش در تجارت تولید سیگار «ایزاک فالکنشتاین و پسران» همکاری می‌کرد. لئو و همسرش برتا در خانه‌ای در کنار منزل والدین لئو زندگی می‌کردند. آنها شش فرزند خود را با آیین یهودی بزرگ کردند.

۱۹۳۳-۳۹: دخترمان یوهانا، با دو دخترش به هوخ‌نویکرش آمدند تا برای مدتی با ما زندگی کنند. همسر یوهانا، کارل، بیکار بود و بخشی از آن به دلیل تبعیضی بود که پس از قدرت گرفتن نازی‌ها در چند سال اخیر علیه یهودیان شدت گرفته بود. دخترها از بازی در حیاط بزرگ پشتی، لذت می‌بردند و به همراه مادربزرگشان به جمع آوری میوه از باغچه و سبزی تازه و گل از باغ کمک می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۲: چند هفته پیش، من و برتا به گتوی ترزین‌اشتات در چکسلواکی تبعید شدیم. ترک کردن خانواده و اکثر دارایی‌هایمان خیلی سخت بود. زندگی در اینجا محک بزرگتری برای سنجش قدرت ما است. روزانه، کاروان‌های بسیاری گتو را ترک می‌کنند و مردم به «شرق» تبعید می شوند. سایه‌ی تبعید هر روز بالای سرمان است. ما در کلبه‌های کثیف و بدون گرما زندگی می‌کنیم. غذایی که از خانه آورده بودیم تمام شده و جیره‌های غذایی، بسیار کم است. چطور مرد سنگین وزن و بلند قدی مانند من می‌تواند به زندگی امید داشته باشد؟

لئو در ۱۹۴۲ در ۶۷ سالگی در گتوی ترزین‌اشتات فوت کرد. در ۱۹۴۴ همسرش برتا به آشویتس تبعید شد و در آنجا کشته شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.