لئون آندرمن  Leon Anderman

لئون آندرمن Leon Anderman

تاریخ تولد: 1896

ترنوپل, لهستان

لئون از پدر و مادری یهودی در نزدیکی ترنوپل که بعدها قسمتی از امپراطوری اتریش-مجارستان شد به دنیا آمد. وی در جنگ جهانی اول، در ارتش اتریش افسر بود. بعد از نام‌نویسی‌ در ارتش، لئون به دانشکده پزشکی در وین رفت. در سال ۱۹۲۳، پس از پایان تحصیل، او مرکز پزشکی عمومی را در کُلبوشُوا، شهری در جنوب مرکز لهستان تأسیس کرد. وی یکی از دو پزشک شهر بود.

۱۹۳۳-۳۹: لئون هیچگاه در امور یهودیان فعال نبود، اما در سال ۱۹۳۸ هنگامی که آلمان یهودیان را از کشورشان تبعید کرد احساس کرد که اکنون باید کاری انجام دهد. او یک کمیته‌ی خیریه محلی راه‌اندازی کرد و از یهودیان شهر خواست تا کمک مالی کنند. درست قبل از هجوم آلمان به لهستان در سپتامبر ۱۹۳۹، او برای خدمت در ارتش لهستان انتخاب شد و بعد توسط آلمانی‌ها اسیر و در نزدیکی تارنوف زندانی شد. لئون در ماه دسامبر آزاد شد.

۱۹۴۰-۴۲: لئون به کُلبوشُوا بازگشت و به کارش ادامه داد. زمانی که آلمانی‌ها به یهودیان دستور تشکیل یک انجمن را دادند، وی از سوی جامعه به سمت ریاست انجمن انتخاب شد. او با بی‌میلی قبول کرد، با این امید که بتواند جلو آلمانی‌ها ایستادگی کند. هنگامی که از او خواسته شد لیست یهودی‌های ثروتمند را بدهد که بتوانند خانه‌هایشان را غارت کنند، او تنها نام خودش را داد. هنگامی که فرمانده‌ی گشتاپو برای تعمیر خانه‌ی لئون طلب پول کرد تا بتواند در آنجا زندگی کند، لئون با مخالفت پاسخ داد که «اگر من می‌توانم با این وضعیت در آن زندگی کنم، شما هم حتماً می‌توانید.»

لئون و اکثر اعضای انجمن یهودیان در اواخر سال ۱۹۴۲ دستگیر شدند و انجمنی جدید جایگزین آنها شد. لئون به آشویتس تبعید شد، و در آنجا درگذشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.