لیزا داویدویچ  Lisa Dawidowicz

لیزا داویدویچ Lisa Dawidowicz

تاریخ تولد: ۵ نوامبر ۱۹۲۵

اوستروگ, لهستان

لیزا در خانواده‌ای یهودی در شهر کوچک اوستروگ در جنوب شرق لهستان به دنیا آمد. والدینش یک مغازه‌ی میوه فروشی را مدیریت می‌کردند. این مغازه در نیمه‌ی جلویی خانه قرار داشت و نیمه‌ی پشتی ساختمان، محل سکونت آنها بود. اوسترگ مرکز مهم آموزش دین یهود در لهستان بود و تا سال ۱۹۳۳ یهودیان، تقریباً دو سوم کل جمعیت شهر را تشکیل می‌دادند.

۱۹۳۳-۳۹: خانواده‌ام مذهبی بودند و ما مرتب در مراسم مذهبی شرکت می‌کردیم. تا آمدن شوروی در سپتامبر ۱۹۳۹، من در مدرسه‌ی لهستانی درس می‌خواندم، با ورود شوروی، مدت کوتاهی به مدرسه شوروی‌ها رفتم. اما قوانین آنها زندگی ما را آن چنان تغییر نداد.

۱۹۴۰-۴۴: یکدفعه همه چیز عوض شد. آلمان در ژوئن ۱۹۴۱ به قستی از لهستان که تحت کنترل شوروی بود حمله کرد و در ماه ژوئیه به اوستروگ رسید. آنها به سرعت گتویی را ساختند و یهودیان محلی را در گروه‌های کاری در آنجا اسکان دادند. ما در اواخر ۱۹۴۲ متوجه شدیم که خیلی از این گروه‌ها، هیچگاه از محل کار خود باز نمی‌گردند. ما به دنبال محلی برای پنهان شدن گشتیم. یک زن روستایی فقیر قبول کرد که خانواده‌ی پنج نفری ما را در یک اتاق کوچک مخصوص سیب زمینی در زیر زمین پنهان کند، در آنجا جایی برای ایستادن نبود و ما فقط می توانستیم توسط سوراخی که توسط کدوها پوشانده شده بود تنفس کنیم. ما به مدت ۱۶ ماه در آنجا ماندیم.

با آزاد کردن لهستان شرقی توسط ارتش سرخ در سال ۱۹۴۴، لیزا نیز آزاد شد. بعد از زندگی در اردوگاه تبعیدی‌ها در آلمان، وی در سال ۱۹۴۹ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.