مالوین کتز فرید Malvin Katz Fried

مالوین کتز فرید Malvin Katz Fried

تاریخ تولد: 1893

بوی Buj, مجارستان

مالوین به همراه ۸ برادر و خواهر دیگرش در یک خانواده‌ی مذهبی یهودی در شهر بوی واقع در شمال شرقی مجارستان زندگی می‌کردند. خانواده‌ی وی مدتی بعد به شهر زالکد نقل مکان کردند، در آن جا پدر مالوین یک فروشگاه را اداره می‌کرد. خانواده‌ی کتز در یک مزرعه‌ی وسیع با حیاطی بزرگ و باغ میوه زندگی می‌کردند. مالوین با سندر فرید، برادر شوهر خواهرش سدی ازدواج کرد.

۱۹۳۳-۳۹: سدی خواهر بزرگ من که سال‌ها پیش به ایالات متحده مهاجرت کرده بود، به دیدار ما آمده است. لیلیان و آرتور، دو فرزند او، بازی کردن در کمپ کولی‌ها که در کنار مزرعه‌ی پدر و مادرم قرار دارد و کمک کردن به مادرم در جمع‌آوری میوه را خیلی دوست دارند. سدی در مسیر سفرشان، در هامبورگ توقف کوتاهی داشته و تعریف می‌کند که رژه‌ی نیروهای نازی را در خیابان دیده و واقعا ترسیده است، ولی ما به او گفتیم که نگران نباش. آنها خیلی دور از ما هستند.

۱۹۴۰-۴۴: چهار هفته پیش، در ۱۹ مارس سال ۱۹۴۴، ارتش آلمان کشور مجارستان را اشغال کرد. اینجا در شهر نیرباتور، شهری که من بعد از ازدواجم با سندور فرید به آن جا نقل مکان کردم ما و تمام شهروندان یهودی را مجبور کرده‌اند که خانه و وسایلشان را واگذار کنند. روزهای آخر را همگی در کنیسه‌ی محله گذرانده‌ایم. ژاندارم‌های خشن مجارستانی، ما را بازرسی کردند و جواهرات و پول باقی مانده را از ما دزدیدند. حال به ما گفته‌اند که همگی ما را به یک گتو در بخشداری شهر نیره کازا می‌برند. چه بر سر ما خواهد آمد؟

مالوین و همسرش سندور در بین ۴۳۵۰۰۰ یهودی مجارستانی بودند که در اوایل تابستان ۱۹۴۴ به آشویتس تبعید شدند. مالوین و همسرش در آنجا کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.