مینا بیکر Mina Beker

مینا بیکر Mina Beker

تاریخ تولد: ۶ مهٔ ۱۹۰۲

یوناوا, لیتوانی

مینا جوانترین دختر از چهار دختر خانواده‌ی یهودی فریدمن در شهر یوناوا در لیتوانی بود. مینا در ۱۸ سالگی با اوسر بیکر، یک تاجر چوب ازدواج کرد. آنها در یوناوا اقامت گزیدند و مینا به عنوان خیاط مشغول به کار شد. خانواده‌ی بیکر دو پسر و دو دختر داشتند اما بزرگترین پسرشان در یک حادثه در کودکی فوت کرد.

۱۹۳۳-۳۹: پسر مینا، آبه، به یک مدرسه مذهبی یهودی در یوناوا می‌رفت. اما از آنجا که مینا تحصیلات عالی یهودی داشت، تصمیم گرفت به دخترانش در خانه درس دهد. مینا همچنین با استفاده از ترجمه‌ی ییدیش تورات، علوم دین یهودی را به زنان و کودکان محل یاد می‌داد. در ۱۹۳۷ همسرش در یک سفر کاری در گذشت. تقریباً یک سال بعد، مینا خانواده را به کوفنو منتقل کرد و آنها در شماره ۲۰ لوکسوس گاتوه ساکن شدند.

۱۹۴۰-۴۴: در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، آلمان به لیتوانی حمله کرد و دو روز بعد به کوفنو رسید. در ژوئیه، خانواد‌ه‌ی بکر به گتوی شهر منتقل شدند و دو سال آنجا ماندند. در ۱۹۴۳،‌ آنها به قلعه‌ی نهم در خارج از کوفنو، که یک محل کشتار نازی‌ها بود، فرستاده شد. آنها چندین روز بازداشت بودند و سپس به گتو برگشتند. به آنها گفته شد به این علت برگردانده شدند که تیر کافی برای کشتن تمام زندانی‌ها نداشته اند. یک هفته بعد مینا و دخترانش به اردوگاه نازی اشتات‌هوف فرستاده شدند.

مینا در اواخر ۱۹۴۴ یا اوایل ۱۹۴۵ در اشتات‌هوف در ساحل بالتیک به اتاق گاز فرستاده شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.