میریانا بابونویچ دیمیتریویچ Mirjana Babunovic Dimitrijevic

میریانا بابونویچ دیمیتریویچ Mirjana Babunovic Dimitrijevic

تاریخ تولد: 1921

سارایوو, یوگسلاوی

میریانا دومین فرزند از سه فرزند خانواده‌ی ثروتمند صرب در پایتخت بوسنی در مرکز یوگسلاوی بود. پدرش یک تاجر موفق و ملی گرای صرب بود. میریانا مانند والدینش با مذهب ارتدکس صربی غسل تعمید داده شد. وی در شهر چند نژادی سارایوو به مدرسه‌ی متوسطه رفت.

۱۹۳۳-۳۹: میریانا هنگامی که در مدرسه‌ی متوسطه بود، زبان‌های خارجی فراگرفت و به کشورهای اروپای غربی سفر کرد. در ۱۹۳۸ او فارغ التحصیل شد و در پاییز همان سال، در رشته‌ی انگلیسی و ادبیات انگلیسی در دانشگاه بلگراد ثبت نام کرد. او در دانشگاه با رادوی دیمیتریویچ از مقدونیه نامزد شد. وی در همان دانشگاه، در رشته‌ی مهندسی عمران تحصیل می‌کرد.

۱۹۴۰-۴۴: میریانا در ۱۹۴۰ با نامزدش ازدواج کرد. آلمانی‌ها در یکشنبه‌ی نخل (یکشنبه‌ی پیش از عید پاک) در ۶ آوریل ۱۹۴۱ بلگراد را بمباران کردند. زمانی که آلمان حمله کرد، میریانا و رادوی به مقدونیه فرار کردند. دو سال بعد، میریانا به سارایوو، که تحت کنترل یک نظام فاشیست کروات طرفدار آلمان بود، برگشت تا با مادرش زندگی کند. در اوایل ۱۹۴۴، پلیس کرواسی میریانا، مادرش و خاله‌اش را به دلیل صرب بودن دستگیر کرد. میریانا به دلیل سرباز زدن از پذیرش کاتولیسم رومی، به بازداشتگاه تحت کنترل کروات‌ها به نام یاسنویچ (Jasenovac) تبعید شد.

میریانا در اواخر ۱۹۴۴ در یاسنواچ درگذشت. او ۲۳ ساله بود.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.