اتو کارل گرونبام  Otto-Karl Gruenbaum

اتو کارل گرونبام Otto-Karl Gruenbaum

تاریخ تولد: ۱۸ اوت ۱۹۱۸

وين, اتريش

اتو از پدری یهودی و مادری کاتولیک به دنیا آمد. وی در شهری که سنت موسیقی‌اش مشهور بود، بزرگ شد. اتو که پسر جوان خانواده بود در سن ۱۰ سالگی شروع به آموختن پیانو کرد، و پس از ورود به کنسرواتور موسیقی وین، اولین کنسرت خود را در سن ۱۴ سالگی برگزار کرد. با تشویق بسیار استاد برونو والتر، امید بود که او در آینده یک رهبر ارکستر و نوازنده پیانو شود.

۱۹۳۳-۳۹: پس از آنکه در ماه مارس ۱۹۳۸ اتریش جزیی از آلمان شد، اتو را از کنسرواتور موسیقی وین بیرون کردند. یک شب، دو مرد او را به زور به انباری بردند. در آن جا مردم را به تمیزکاری مجبور می کردند. در آن جا به اتو گفتند که منتظر بماند، ولی در این میان او فرار کرد. برای فرار از اتریش، وارد یک مسابقه پیانو در بلژیک شد. از بلژیک به فرانسه رفت و سپس در ۱۱ اوت ۱۹۳۹ با کشتی راهی امریکا شد.

۱۹۴۰-۴۴: در نیویورک شروع به تدریس پیانو و اجرای کنسرت کرد. همچنین برای جمع آوری کمک مالی برای گروه های مقاومت اتریش و پناهندگان یهودی که از طریق اروپا آمده بودند، چندین کنسرت اجرا کرد. پس از ورود ایالت متحده به جنگ، اتو باید یا به ارتش ایالات متحده می پیوست و یا به عنوان دشمن بیگانه تبعید می شد. او ارتش را انتخاب کرد. در اکتبر ۱۹۴۴، اتو را برای جنگ به فرانسه و جنوب آلمان فرستادند. وظیفه او بازجویی از زندانیان آلمانی بود. آن ها اظهار می کردند که هیچ اطلاعی از بازداشتگاه ها ندارند. در حالی که اتو با چشم های خودش آن بازداشتگاه ها را دیده بود.

اتو در زمان اتمام جنگ در آلمان مستقر شد. یک روز قبل از بازگشت وی به امریکا کشته شد. پرونده‌ی دلیل مرگ او همچنان تحت بررسی و تحقیق است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.