رابرت گروبر Robert Gruber

رابرت گروبر Robert Gruber

تاریخ تولد: ۶ دسامبر ۱۹۳۳

کوشیتسه, Kosice چکسلواکی

رابرت در یک خانواده‌ی مجاری زبان در کوشیتسه، شهری در شرق اسلواکی با جمعیت قابل توجه ۷۰۰۰ نفری یهودیان بزرگ شد. خانواده‌ی گروبر یک خانواده‌ی سنتی یهودی بودند و روز سبت (شنبه)، قوانین رژیم غذایی یهودیان و تعطیلات مذهبی را رعایت می‌کردند. پدر رابرت یک فروشگاه کوچک جواهرات داشت.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی‌که ۵ سالم بود، کوشیتسه توسط مجارها اشغال شد. نام رهبر دیکتاتورشان هورتی بود. من همراه والدینم در خیابان ایستادم و رژه‌ی سربازانی را که پیروزمندانه وارد شهر می‌شدند تماشا کردم. هورتی با اسب سفید جلوی آنها حرکت می کرد. چند روز بعد، به یهودی‌های غیرمجارستانی ۴۸ ساعت فرصت داده شد تا منطقه را ترک کنند. خانواده‌ی ما به شهر میخالوفتسه Michalovce فرارکردند. چندی از وابستگان ما در آنجا زندگی می‌کردند.

۱۹۴۰-۴۴: تا زمستان ۱۹۴۴، ما دوباره مجبور به تغییر مکان به شهری در غرب اسلواکی شدیم. خانه‌ای که در آن زندگی می‌کردیم، یک در نامشخص به سمت یک مخفیگاه داشت که هنگامی که آلمان ها یهودیان را جمع‌ آوری می‌کردند، در آنجا مخفی می‌شدیم. پس از شروع تبعید شهروندان اسلواکی توسط آلمان‌ها برای کار اجباری، یک روز، یکی از همسایگان‌ ما آمد و از ما خواست تا از مخفیگاه خارج شویم تا خود در آن پنهان شود. او تهدید کرد که در صورت مخالف ما، ما را لو خواهد داد. والدینم نیز به او گفتند که اگر آنها را مجبور به ترک آنجا کند، هنگام دستگیری مکان او را افشا می کنند. او آنجا را ترک کرد.

خانواده‌ی گروبر برای نه ماه در مکان مخفی خود ماندند تا زمانی که شوروی‌ها منطقه را بمباران کردند. در مارس ۱۹۴۵، هنگامی که رابرت ۱۲ ساله بود، او و خانواده‌اش توسط نیروهای شوروی آزاد شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.