سامسون رایکشتاین  Samson Reichstein

سامسون رایکشتاین Samson Reichstein

تاریخ تولد: ۲۴ مارس ۱۸۸۴

ترنوپیل, لهستان

سامسون در یک خانواده‌ی یهودی ساکن ترنوپیل به دنیا آمد.۱۳ ساله بود که پدرش را از دست داد و پس از آن سامسون برای کمک به مادر و چهار برادر و خواهرش شروع به کار کرد. در اکتبر سال ۱۹۱۸، سامسون با کتی ارت ازدواج کرد و به شهر هانوفر در آلمان نقل مکان کرد. سامسون در آنجا به عنوان فروشنده‌ی سیار کار می کرد. در سال ۱۹۲۰ فرزند آنها، هربرت به دنیا آمد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۸ از طریق سهمیه‌ی ویزای امریکا برای لهستانی‌ها، من و کتی برای فرزندمان یک مجوز خروج گرفتیم (به دلیل این که ما شهروند لهستانی بودیم). نیروهای گشتاپو کمی بعد در همان سال با برگه‌های تبعید به درب منزل ما آمدند. ما جزء ۱۰۰۰ نفر یهودی بودیم که از هانوفر به "خانه"، لهستان فرستاده شدیم. ما تا پشت مرز لهستان با قطار رفتیم. پس از آن در حالی که زن‌ها در قطار ماندند، به مردها دستور دادند که بقیه مسیر را پیاده بروند. نازی‌ها مردها را کتک می زدند و به معنای واقعی، ما را به زور وارد کشور لهستان کردند.

۱۹۴۰-۴۴: بعد از رد شدن از مرز کشور لهستان من و کیت به سمت ترنوپیل که توسط نیروهای جماهیر شوروی اشغال شده بود راه افتادیم. پس از آن، آلمان در سال ۱۹۴۱ به کشور حمله کرد و من به دلیل طفره رفتن از کار اجباری که برای یهودیان معین شده بود، بازداشت شدم. زمانی که در زندان بودم یکی از مامورهای اس اس مست فریاد زد، " چه کسی سرباز آلمانی را کشته است؟" وقتی که دید کسی جواب او را نمی‌دهد، فریاد زد، "چه کسی می‌تواند آلمانی صحبت کند؟" من جلو رفتم. او از من خواست که سوالش را به زبان لهستانی تکرار کنم و اگر کسی اعتراف نکرد من را خواهد کشت. من در حالی که هر لحظه امکان می‌دادم گلوله ای به سمت من شلیک شود، ایستاده بودم.

مامور اس‌اس سامسون را آزاد کرد. او در جنگ جان سالم به در برد و در سال ۱۹۴۶ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.