ساموئل زولتان  Samuel Zoltan

ساموئل زولتان Samuel Zoltan

تاریخ تولد: 1912

ترانسیلوانیا, رومانی

خانواده‌ی ساموئل زمانی که وی خیلی جوان بود به فلسطین مهاجرت کردند. آنها در شهر ریشون لتسیون، اولین زیستگاه یهودیان غیر‌فلسطینی در فلسطین، زندگی می کردند. پس از آنکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، به یکی از جنبش‌هایی که قیمومیت بریتانیا در فلسطین را به چالش می‌کشید پیوست.

۱۹۳۳-۳۹: ساموئل در سال ۱۹۳۶ به دلیل انتقاد صریح از قیمومیت بریتانیا، از فلسطین اخراج شد. او پس از شروع جنگ‌های داخلی به فرانسه و سپس به اسپانیا رفت. او به مدت سه سال با اسپانیایی‌های جمهوری‌خواه بر علیه فاشیست جنگید. جمهوری‌خواهان شکست خوردند و ساموئل به فرانسه بازگشت. او توسط فرانسوی‌ها در اردوگاه کار اجباری خارجی‌ها در گورس زندانی شد. او فرار کرد و به سمت پاریس رفت.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ ساموئل به گروه مقاومت مسلح پارتیزان‌های فرانک-تیرئوس پیوست. او برای خرابکاری در مقابل نیروهای نازی، مخفیانه مواد منفجره به شهر پاریس وارد می‌کرد. در ژوئیه سال ۱۹۴۲ او با دو چمدان پر از مواد منفجره وارد ایستگاه قطار در شرق پاریس شد. دو نفر از افراد پلیس او را گرفتند. او فرار کرد ولی پای او را با تیر زندند و وی را دستگیر کردند. بعد از دو ماه زخم هایش خوب شد. پس از آن، هر روز با عصا او را به زیرزمین زندان می بردند و سوال و جواب و شکنجه می کردند.

ساموئل از دادن اطلاعات خودداری کرد. او در سن ۳۴ سالگی در زیر شکنجه جان سپرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.