سارا یودلویتس  Sarah Judelowitz

سارا یودلویتس Sarah Judelowitz

تاریخ تولد: 1899

لیپایا, لتونی

سارا با نام خانوادگی گامپر یکی از چهار فرزند خانواده‌ای یهودی در بندر بالتیک در لیپایا بود. والدینش در آنجا یک فروشگاه بزرگ داشتند. زمان شروع جنگ جهانی اول، سارا در یک هنرستان در روسیه به یادگیری پیانو مشغول بود. در حین جنگ جهانی اول، او آنجا ماند تا به عنوان پرستار کار کند. او به لیپایا برگشت و پس از ازدواج با هرمن یودلویتس در ۱۹۲۰، در همان جا به زندگی ادامه داد.

۱۹۳۳-۳۹: سارا و هرمن یک فروشگاه کفش را در جلوی کارگاه کوچک کفاشیشان اداره می کردند. تا ۱۹۳۵ آنها سه دختر با نام های فانی، ینی و لیبل داشتند. هم سارا و هم هرمن صهیونیست بودند و اغلب برای کمک به یهودیان جهت خرید زمین در فلسطین کمک مالی جمع می کردند.

۱۹۴۰-۴۳: در ژوئن ۱۹۴۱ آلمان به لتونی رسید و لیپایا را اشغال کرد. در ژوئیه همان سال، هرمن توسط آلمانی‌ها در روستایی در همان نزدیکی به قتل رسید. سارا و دخترانش به دلیل آنکه فانی به عنوان پرستار امنیت داشت، برای دو سال از تبعید نجات یافتند اما در اکتبر ۱۹۴۳، آنها به کایزروالد در نزدیکی ریگا تبعید شدند. پس از رسیدن به آنجا، تبعید شدگان تقسیم شدند، آنهایی که می توانستند کار کنند یک طرف و افراد ناتوان و نوجوان یک طرف دیگر. لیبل هشت ساله به گروه نوجوان‌ها فرستاده شد. سارا حاضر نبود لیبل را رها کند و به دنبال او رفت.

دیگر خبری از سارا و لیبل شنیده نشد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.