سوفی وایز Sophie Weisz

سوفی وایز Sophie Weisz

تاریخ تولد: ۲۳ فوریهٔ ۱۹۲۷

وله لویی میهی, رومانی

سوفی در یک خانواده‌ی یهودی مرفه به دنیا آمد. آنها در روستایی در نزدیکی مرز مجارستان زندگی می‌کردند که به دلیل شراب سازی و صنعت چرخ سازی درشکه مشهور بود. در این روستا، تعداد زیادی بازرگانان یهودی زندگی می‌کردند. پدر او صاحب یک انبار الوار بود. سوفی عاشق آن بود که زمانی که خواهر بزرگترش اگنس، در اتاق نشیمن پیانو می نواخت، برقصد.

۱۹۳۳-۳۹: پدر من به وجود یک سرزمین یهودی اعتقاد داشت و در این راستا به کشور فلسطین پول می‌فرستاد تا در آنجا درخت بکارند و خانه سازی کنند. زمانی که من به سن ۱۰ سالگی رسیدم، برای تحصیل به شهر اورادئا فرستاده شدم، چون در روستای خودمان تنها مدرسه‌ی ابتدایی وجود داشت. دلم خیلی برای خانواده تنگ می شد، ولی در آنجا با تمام تلاش درس می‌خواندم، شنا می کردم و روی یخ اسکیت بازی می‌کردم. پس از اشغال لهستان در سال ۱۹۳۹، خبر دستگیری یهودی‌ها توسط آلمانی‌ها به ما می‌رسید، با این وجود در رومانی احساس امنیت می کردیم.

۱۹۴۰-۴۴: در سال ۱۹۴۰ کشور مجارستان منطقه‌ی ما را به خاک خود ضمیمه کرد و در اواسط ۱۹۴۱ به ارتش آلمان پیوست. در مه سال ۱۹۴۴ ما را به زور به گتوی اورادئا بردند و سپس به آشویتس منتقل کردند. در ماه اوت، من، مادرم و خواهرم را برای کار اجباری مایل‌ها دور به سمت شمال و به اشتات‌هوف در سواحل بالتیک، منتقل کردند. زندانیان را برای جشن کریسمس مجبور کردند تا سربازان را سرگرم کنند، من با آهنگ کوپلیا و با لباس درست شده از کاغذ و گاز پانسمان برای آنها باله رقصیدم و از این طریق غذای اضافی دریافت کردم و برای خواهرم اگنس بردم.

در فوریه سال ۱۹۴۵، سوفی و خواهرش در حین راه‌پیمایی اجباری فرار کردند. مادر و پدر او در اردوگاه جان باختند. در فوریه سال ۱۹۴۹، سوفی به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.