ترز گلدبرگر کالمن  Terez Goldberger Kalman

ترز گلدبرگر کالمن Terez Goldberger Kalman

تاریخ تولد: 1851

شاتورایائویهِی Satoraljaujhely, مجارستان

ترز در یک خانواده مذهبی یهودی به دنیا آمد. او و همسرش ساموئل هشت فرزند داشتند و در شهر شاتورایائویهی واقع در شمال شرقی مجارستان، زندگی می‌کردند. خانواده‌ی کالمن در حاشیه شهر زندگی می‌کردند و در دهه‌ی ۱۹۲۰ یک سالن غذا خوری برای سربازانی که در سربازخانه‌ای در همان حوالی زندگی می‌کردند را مدیریت می‌کردند. خانواده‌ی کالمن به مجار بودنشان افتخار می‌کردند. یکی از پسرانشان در جنگ جهانی اول کشته شده بود.

۱۹۳۳-۳۹: از آن جایی که ساموئل چند سال پیش درگذشت، من در خانه‌ی خودم در شهر شاتورایائویهی تنها هستم. با این وجود بیشتر فرزندان من در همین حوالی زندگی می‌کنند، خانه‌ی من معمولا پر از سر و صدای نوه‌هاست. در حال حاضر، دختر ۱۰ ساله فرنتس، پسرم، به دیدار من آمده است. من خیلی کم یودیت را می بینم چون پدر و مادرش در یک شهر دیگری زندگی می‌کنند. او یک دختر حساس است که عاشق حفظ کردن شعرهای مجارستانی و خواندن آهنگ های کولی‌هاست.

۱۹۴۰-۴۴: تقریبا چهار هفته از اشغال مجارستان توسط آلمان می‌گذرد. یک ماه پس از اشغال مجارستان، آلمان، یهودیان را دراولین روز تعطیلات یهودیان، پسح (فطیر) در گتویی در شمال شرق مجارستان جمع کردند. مقامات دولتی این عملیات را به عنوان امنیت نظامی، توجیه کردند. زمانی که نیروهای مجارستانی به خانه‌ی من آمدند تا به من خبر دهند که فردا باید به گتویی در شاتورایائویهی بروم، به آن ها گفتم که کشور به خاطر ترس از یک زن ۹۳ ساله باید از خود احساس شرم کند.

صبح روز بعد که نیروهای مجار برای بردن وی آمدند، او مرده بود. او در کنار همسرش در شهر شاتورایائویهی به خاک سپرده شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.