جزئیات
نقشه ها

محاكمات اصلی جنايات جنگی اروپا، 1947-1943

مقامات عالی رتبه آلمانی در دادگاه نظامی بين المللی در نورنبرگ آلمان محاكمه شدند. این دادگاه با قضاتی از انگلستان، فرانسه، اتحاد جماهير شوروی و ايالات متحده تشکیل شدند. اكثریت قاطع محاكمه های جنايات جنگی پس از 1945 مربوط به مقامات و افسران دون پایه بود؛ از جمله می توان به نگهبانان و فرماندهان اردوگاه های كار اجباری، افسران پليس، اعضای جوخه های سيار کشتار و پزشكانی اشاره کرد كه در آزمايشات پزشكی شركت داشتند. این جنایتکاران جنگی در دادگاه های نظامی مستقر در مناطقی از آلمان و اتریش که به اشغال انگلیس، امریکا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی درآمده بود و همچنین ایتالیا مورد محاکمه قرار گرفتند. سایرین در دادگاه های کشور محل ارتکاب جنایت خود محاکمه شدند. بسیاری از جنایتکاران جنگی نیز هیچگاه محاکمه یا مجازات نشدند.


  • US Holocaust Memorial Museum

بازگشت به مطلب

Major European war crimes trials, 1943-1947 [LCID: eur61030]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.