تاریخ شفاهی

آبراهام لونت از شرایط گتو ورشو می‌گوید

خانواده‌ی لونت نیز مانند یهودی‌های دیگر در گتوی ورشو محبوس شدند. در ۱۹۴۲، زمانی که آبراهام مخفی شده بود، آلمانی‌ها در یک یورش، مادر و خواهرانش را دستگیر کردند. آنها کشته شدند. او به اردوگاه کار اجباری در همان نزدیکی فرستاده شد، اما فرار کرد و به پدرش در گتو پیوست. در ۱۹۴۳، آنها به مایدانک تبعید شدند و پدر آبراهام آنجا فوت کرد. بعداً آبراهام به اسکاژیسکو، بوخنوالد، اشلیبن، بیزینگن و داخائو فرستاده شد. نیروهای ایالات متحده، آبراهام را هنگامی که آلمانی‌ها، زندانی‌ها را از محل خارج می‌کردند، آزاد کردند.

نسخه كامل

مردم یک مدرسه برای سه چهار بچه درست کردند [تا] چیزهایی را که یاد گرفته بودند از یاد نبرند. و کتابخانه هم داشتیم. ما به کتابخانه می‌رفتیم کتاب می‌خواندیم. و همچنان فکر می‌کردیم که یک زمانی...یک زمانی اوضاع بهتر می‌شود. در عین حال...یک روزنامه لهستانی داشتیم. در واقع روزنامه‌ توسط آلمانی‌ها به زبان لهستانی چاپ می‌شد و به درون گتو پنهانی وارد می‌شد و ما آن را می‌خواندیم. ما فقط در مورد پیروزی آلمانی‌ها می‌شنیدیم و در فلان جا و فلان جا پیروز شده‌اند. هیچ چیز دیگری نمی‌دانستیم. اجازه نداشتیم رادیو داشته باشیم، زیرا همه‌ی رادیوها را از یهودی‌ها گرفته بودند. یک شب آنها را گرفتند و حکم دادند که هرکسی [که] رادیو، کت پوست، لباس خوب دارد باید آنها را بدهد. و ما نمی‌دانستیم در طرف دیگر دنیا چه اتفاقی در حال روی دادن است. و این وضع تا ۱۹۴۲ ادامه داشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.