تاریخ شفاهی

سیسیلی کلاین پولاک از اقدامات مادر برای نجات جان خواهر سیسیلی، پس از رسیدن به آشویتس می‌گوید

سیسیلی در میان شش فرزند خانواده‌ای یهودی مذهبی از طبقه‌ی متوسط، جوان‌ترین آنها بود. در ۱۹۳۹ مجارستان، منطقه‌ی زندگی سیسیلی را در چکسلواکی اشغال کرد. اعضای خانواده‌ی او به زندان افتادند. آلمان در سال ۱۹۴۴ مجارستان را اشغال کرد. سیسیلی و خانواده‌اش مجبور به نقل مکان به گتوی خوست و بعداً به آشویتس تبعید شدند. سیسیلی و خواهرش برای بیگاری انتخاب شدند. بقیه‌ی خانواده پس از رسیدن به اردوگاه، با گاز کشته شدند. سیسیلی به اردوگاه‌های متفاوتی منتقل شد و در کارخانه‌ها بیگاری کرد. نیروهای متفقین او را در ۱۹۴۵ آزاد کردند. پس از جنگ او دوباره به نامزدش ملحق شد و ازدواج کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.