تاریخ شفاهی

ارنست جی هپنر از ورود به شانگهای می‌گوید

خانواده‌ی هپنر یک کارخانه‌ی تولید مصا، نان فطیری که در عید فصح می‌خورند، داشتند. در فوریه ۱۹۳۹، سه ماه پس از کریستالناخت (کشتارهای شب شیشه شکسته)، ارنست و مادرش به شانگهای، یکی از معدود بنادر مخصوص افراد بدون روادید، فرار کردند. پدر و خواهرش در آلمان ماندند. آنها در هولوکاست کشته شدند. برادرش به انگلستان فرار کرد. ارنست و مادرش در شانگهای کار پیدا کردند. در ۱۹۴۷ او با همسرش که در شانگهای با او آشنا و ازدواج کرده بود، به ایالات متحده آمد.

نسخه كامل

ما توسط یک کمیته پذیرفته شدیم و در ساحل راه رفتیم. دوباره بدون گذرنامه، بدون مدارک و یا چیز دیگری. و تعداد بسیار بسیار زیادی از افراد جامعه‌ی یهودی آنجا به دنبال اقوام خود می‌گشتند. سپس ما را سوار کامیون‌هایی کردند که برای حمل خوک استفاده می‌شد و به یک مرکز پذیرش که توسط یکی از ساکنان محلی مبلمان شده بود رفتیم و آنجا به ما پناه و غذا دادند. بنابراین همانطور که قبلاً گفتم، ما با هفتاد و پنج سنت رسیدیم اما حداقل می‌دانستیم که شبها یک سقف بالای سرمان و چیزی برای خوردن داریم.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.