تاریخ شفاهی

هلن لبویچ گلدکایند از رفتار با زندانیان جدید در آشویتس می‌گوید

ولوسیانکا در ۱۹۳۹ توسط مجارستان و در سال ۱۹۴۴ توسط آلمان اشغال شد. زمانی که خانواده‌ی هلن به گتوی اوژهورود تبعید شدند، هلن ۱۳ ساله بود. بعد از آن، آنها به اردوگاه‌های مختلفی تبعید شدند. هلن و خواهر بزرگترش از آشویتس، کار اجباری در کارخانه‌ی مهمات اردوگاه و برگن-بلزن جان سالم به در بردند. مواقعی که هلن از ضعف نمی‌توانست حرکت کند، خواهرش برای حضورغیاب او را نگه می‌داشت و به زور او را به محل کار می‌برد زیرا می‌دانست که کار کردن تنها شانس زنده ماندن است.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.