تاریخ شفاهی

لیلی مازور مارگولس از رژه‌ی مرگ از یک اردوگاه بیگاری در نزدیکی اشتوت‌هوف می‌گوید

لیلی پس از این که آلمانی ها در سال 1941 ویلنا را اشغال کردند، به اجبار به گتو رفت. او تا زمان انحلال گتو در سال 1943، مجبور به کار در آنجا بود. سپس، به اردوگاه کایزروالد در حوالی شهر ریگا در لتونی تبعید شد. از آنجا او را برای کار به اردوگاه بیگاری دوئنا ورک فرستادند. لیلی با کشتی به آن سوی دریا بالتیک به اردوگاه اشتوتهاف، و از آنجا به اردوگاهی در همان حوالی فرستاده شد. او در سال 1945 طی یک پیاده روی مرگ که در شهر کروماو در پروس شرقی خاتمه یافت، آزاد شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.