تاریخ شفاهی

توماس بورگنتال موقعیت پناهندگان امروز را شرح می‌دهد

توماس بورگنتال یک قاضی بین‌المللی و یکی از جوانترین بازماندگان اردوگاه‌های آشویتس و زاخزن هاوزن بود. او در سن ۱۷ سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد. وی به عنوان قاضی و رئیس دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا و به عنوان عضو کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در السالوادور شروع به کار کرد. بورگنتال ریاست کمیته‌ی اخلاق موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده را به عهده داشت. وی در مارس ۲۰۰۰ به عضویت دادگاه بین المللی عدالت در آمد و هنوز این سمت را دارد.

نسخه كامل

هنگامی که پناهجویان را در راه می‌بینم دچار تأثر می‌شوم، خواه این در کزووو، یوگوسلاوی پیشین، باشد، بخشی از تنشی است که بی‌وقفه تجربیات خودم را به یادم می‌آورد من آنزمان بچه بودم و به کودکان فکر می‌کنم. و مسلمأ این من را در موقعیتی قرار می‌دهد که حس می‌کنم نباید اجازه دهیم که این اتفاق باز روی دهد. ما باید کاری کنیم. و فکر می‌کنم که حتی اگر تجربه‌ای مثل من را نداشته باشید، افراد فراوانی که هنگام دیدن این اتفاقات، چه در دارفور چه در رواندا یا کامبوج، به هر نوع حس همدردی می‌کنند، همین واکنش را به صورتی مشابه نشان خواهند داد و این انگیزه‌ای برای آنها می‌شود. چه در این جهانی که با همه‌ی پیچیدگی‌هاش در آن زندگی می‌کنیم، چه وجدانمان، که به گفته‌ی [رافائل] لمکین از تجربه نشأت بگیرد، می‌تواند خیلی زیاد از وقوع اینگونه اتفاقات جلوگیری کند. کاری که مسلمأ باید انجام شود این است که به مردم اطلاع دهیم که این اتفاقاتی که در حال افتادن هستند، نباید اتفاق می افتادند. کاری که آنها می‌توانند انجام دهند مسئله‌ای دیگر و بسیار بسیار مشکل است.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.