جزئیات
عکس ها

یک عکس هوایی از اتاق های گاز و کوره های جسدسوزی شماره 2 و 3 در اردوگاه مرگ آشویتس-برکناو (آشویتس 2).

یک عکس هوایی از اتاق های گاز و کوره های جسدسوزی شماره 2 و 3 در اردوگاه مرگ آشویتس-برکناو (آشویتس 2). آشویتس، لهستان، 25 اوت 1944.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Aerial photograph showing the gas chambers and crematoria 2 and 3 at the Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) killing center Auschwitz, ... [LCID: 04300]