1933 ile 1945 yılları arasında hem Almanya’da hem de Alman işgali altındaki topraklarda çeşitli gruplar Nazi rejimine karşı direniş gösterdi. Yurtiçinde Nazizm’in ilk muhalifleri arasında komünistler, sosyalistler ve sendika liderleri yer aldı. Temmuz 1944’te Alman politikacılardan ve askerî liderlerden oluşan küçük bir grup, Adolf Hitler’e karşı başarısız bir suikast girişiminde bulundu. Fransa’da hem milliyetçi hem de komünist direniş hareketi Alman yetkililerine karşı sabotaj ve saldırılar düzenledi. Şubat 1941’de sendika liderlerinin başı çektiği Hollanda halkı, Yahudilere uygulanan kötü muameleyi protesto etmek için bir genel grev yaptı. Sovyetler Birliği’nde, Yugoslavya’da ve Yunanistan’da partizanlar olarak adlandırılan gerilla savaşçıları Alman personele ve müttefiklerine karşı sabotaj ve silahlı saldırılar düzenledi. Ağustos 1944’te Polonya Vatan Ordusu, Varşova’daki Alman işgal kuvvetlerine karşı ayaklanarak iki ay boyunca mücadele verdi. Komünist Halk Ordusu isyancıları da işgal altındaki Polonya’da düzenlenen sabotaj ve saldırılarda boy gösterdi.

Ağustos 1944’te ayrıca Slovak yeraltı liderleri de, Alman yanlısı hükümete karşı bir isyan başlattı. Mayıs 1942’de Çek ajanları SS Generali Reinhard Heydrich’i Prag’da bir suikast düzenleyerek öldürdü. Buna misilleme olarak Alman SS ve polisi, Lidice ve Ležáky köylerindeki tüm erkekleri vurarak kadınları ve çocukları sürdü. Mağdur olan diğer grup mensupları da Nazilere karşı direndiler. Mayıs 1944’te SS askerleri, Roman mahkûmlara Auschwitz Çingene aile kampındaki barakalarını (muhtemelen gaz odalarına gönderilmek üzere) terk etmelerini emretti. Bıçak ve baltalar kuşanan Romanlar ayrılmayı reddettiler ve Almanlara geri adım attırdılar. Yehova Şahitleri, Nazizm’e karşı muhalefet ederek direndi. Alman ordusunda hizmet etmeyi reddettiler ve toplama kampı mahkûmları olarak illegal çalışma grupları örgütlediler. Şiddet içermeyen direnişin diğer şekilleri, Yahudileri barındırmak, yasaklı Müttefik radyo yayınlarını dinlemek ve gizlice Nazi karşıtı gazeteler yayınlamaktan oluşuyordu.