Nemzsidó ellenállás (rövidített cikk)

1933 és 1945 között számos csoportosulás fejtett ki ellenállást a náci rezsimmel szemben mind Németország, mind az általa elfoglalt országok területén. Saját hazájukban legkorábbi ellenfeleik a kommunisták, a szocialisták és a szakszervezeti vezetők voltak. 1944-ben német politikusok és katonai vezetők kisebb csoportja kísérelt meg sikertelen merényletet Adolf Hitler ellen, Franciaországban pedig mind a nacionalista, mind a kommunista ellenállási mozgalom szabotázsakciókkal és rajtaütésekkel támadta a német tiszteket. 1941 februárjában a szakszervezeti vezetők által irányított holland lakosság általános sztrájkba kezdett a zsidókkal szembeni brutális bánásmód miatti tiltakozásul, míg a szovjet, jugoszláv és görög partizánok (gerillaharcosok) szintén szabotázsokkal és fegyverekkel támadtak a német megszállókra és szövetségeseikre. A Lengyel Honi Hadsereg elnevezésű földalatti szervezet 1944 augusztusában lázadt fel a német erők ellen Varsóban, ahol két hónapig folytak a harcok, s velük együtt a kommunista Néphadsereg felkelői is aktívan szabotálták és támadták a megszállókat az ország német uralom alatt álló területein.

Ugyancsak 1944 augusztusában indítottak felkelést a szlovák földalatti vezetők a nácibarát kormány ellen, ezt megelőzően, 1942 májusában pedig cseh ügynökök végezték ki az SS egyik tábornokát, Reinhard Heydrichet Prágában. Megtorlásul a német SS és rendőrség tagjai Lidice és Ležáky falvak minden férfi lakosát lelőtték, az asszonyokat és a gyermekeket pedig elhurcolták. Más célcsoportokon belül szintén voltak olyanok, akik ellenálltak a náciknak: 1944 májusában az SS-katonák megparancsolták a roma foglyoknak, hogy hagyják el barakkjaikat az auschwitzi cigány családi táborban (vélhetően, hogy a gázkamrákba vigyék őket), ők azonban – késekkel és baltákkal felfegyverkezve – megtagadták a parancsot, a németek pedig visszakoztak. A Jehova tanúi engedetlenséggel álltak ellen a nácizmusnak: megtagadták a német hadseregben való szolgálatot, és – a koncentrációs táborok foglyaiként – illegális tanulócsoportokat szerveztek. Az erőszakmentes ellenállás további formái közé tartozott a zsidók rejtegetése, a szövetséges hatalmak tiltott rádióadásainak hallgatása, valamint a titkos, náciellenes újságok kiadása.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.